Kalendariumrss

22 marca

Spektakl Teatralny Kłamstwo, godz. 16.30. ICDS w Łomiankach

22 marca

Spektakl Teatralny Kłamstwo, godz. 19.00. ICDS w Łomiankach

23 marca

Przez Siedem Kontynentów: projekt edukacyjny dla dzieci dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

24 marca

Spektakl dla dzieci: Wielkanocna Przygoda Krówki Matyldy. ICDS w Łomiankach

25 marca

Recital piosenek Osieckiej, Grechuty i Kaczmarskiego: Œwiat w Obłokach. Wstęp wolny

25 marca

Warsztaty Wielkanocne dla dzieci

26 marca

Wielkanoc u Burmistrza. Plac przed Urzędem Miejskim. Wstęp wolny

6 kwietnia

Przez Siedem Kontynentów: projekt edukacyjny dla dzieci dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

7 kwietnia

Koncert Alicji Majewskiej

13 kwietnia

Akademia Odkrywcy im Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

15 kwietnia

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika. Spotkanie z polskš Dr Dolittle Gosiš Zdziechowskš

16 kwietnia

Stand up: Piotr Szwedes w programie Godzina z Pożycia Mężczyzny

29 kwietnia

Kabaret Nowaki w programie Œmiechokalipsa. ICDS w Łomiankach

11 maja

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika. Projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

11 maja

Przez Siedem Kontynentów: projekt edukacyjny dla dzieci dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki

25 maja

Przez Siedem Kontynentów: uroczyste zakończenie projektu, dofinansowanego z dotacji Gminy Łomianki

25 maja

Przez Siedem Kontynentów: projekt edukacyjny dla dzieci dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki

14 wrzeœnia

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

12 paŸdziernika

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

26 paŸdziernika

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny


[obrazek]

Gimnastyka korekcyjna


Kiedy:
Pištek
18.20-19.05 

Koszt:
35 zł jednorazowe wejœcie dla wszystkich grup.
70 zł m-c 1 x tyg. 45 min.

O zajęciach:
Zajęcia będš prowadzone przez  Fizjoterapeutkę Katarzynę Felak

Gimnastyka  korekcyjna:
Wzmocni i poprawi prawidłowš postawę ciała.
Wzmocni nawyk właœciwej pozycji siedzšcej.
Wzmocni mięœnie posturalne.
Poprawi koordynację ruchowš.
Zapewni wszechstronny rozwój fizyczny.
Zapewni profilaktykę płaskostopia i innych wad kończyn dolnych.Wszystkie ćwiczenia majš formę zabawy, więc dzieci na pewno nie będš się nudzić


O Instruktorze:
Zajęcia prowadzi Katarzyna Felak

Zajęcia prowadzone sš przez mgr fizjoterapii- Katarzynę Felak. Jest ona absolwentkš Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz instruktorkš fitness. Cechuje jš energicznoœć i otwartoœć, dzięki czemu szybko łapie kontakt z dziećmi.


[obrazek]

[obrazek]Do góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki