Kalendariumrss

23 czerwca 2019 r. godz. 20:00

Impro Teatr Bezczelny. Klasyka Polskiego Humoru Współczeœnie. SCENA PLENEROWA

26 czerwca godz. 18:20

Asertywnoœć w działaniu, czyli o sztuce stawiania granic i odwadze powiedzenia NIE

29 czerwca 2019 r. godz. 14:00

Teatrzyk osiedlowy. WYSPA PACYNEK Plac przy ul. Baczyńskiego. Łomianki

29 czerwca godz. 19:00 - 22:00

DJ Marek Sierocki / Letnia Potańcówka przy Centrum Kultury

30 czerwca. 2019 r. godz. 20:00

Koncert zespołu Same Suki. SCENA PLENEROWA

5 lipca godz. 21:30

Seans z muzykš na żywo "Brzdšc" - Letnie Kino Plenerowe

6 lipca godz. 19:00 - 22:00

DJ Marek Sierocki / Letnia Potańcówka w Dšbrowie Leœnej

7 lipca 2019 r. godz. 20:00

Łukasz Jemioła. Koncert Disco Solo. SCENA PLENEROWA

12 lipca godz. 21:30

INCEPCJA - Kino plenerowe

14 lipca 2019 r. godz. 14:00

Bajeczna Fiesta. Teatrzyk dla dzieci. SCENA PLENEROWA

14 lipca godz. 20:00

UN AMORE PER SEMPRE - MIŁOŒĆ NA ZAWSZE ROCK I KLASYKA w wykonaniu ROCK DUO VIVA IVO

19 lipca godz. 21:30

La La Land - Kino plenerowe

20 lipca godz. 19:00 - 22:00

Letnia potańcówka - SADOWA

1 - 26 lipca 2019 r.

Halo wakacje 2019! cz.I

26 lipca godz. 21:30

Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknšł - Kino plenerowe

27 lipca 2019 r. godz. 14:00

Teatrzyk Osiedlowy. Opowieœci starego kredensu. Plac zabaw w Kiełpinie

27 lipca godz. 19:00 - 22:00

Letnia Potańcówka - KIEŁPIN

23 sierpnia 2019 r. godz. 19:30

IRENA SANTOR. Jubileusz Œpiewam, czyli jestem.

12 - 29 sierpnia 2019 r.

Halo wakacje 2019! cz. II

Halo Wakacje 2019 - oferta popołudniowa

Lipiec - sierpień 2019Tablica wizualizacji - "Jarmark Produktów Tradycyjnych" - kliknij TUTAJ
DATA PUBLIKACJI: 28.12.2018 r.
[obrazek]
Tablica wizualizacji - "Poznaj swojš muzykę..." - kliknij TUTAJ
DATA PUBLIKACJI: 28.12.2018 r.
[obrazek]
Tablica wizualizacji - "Spotkania z Qlturš" - kliknij TUTAJ
DATA PUBLIKACJI: 28.12.2018 r.

[obrazek]


Tablica wizualizacji - "Zakup wyposażenia i organizacja wydarzeń kulturalnych w Centrum Kultury w Łomiankach" - kliknij TUTAJ
DATA PUBLIKACJI: 03.12.2018 r.

[obrazek]
Tablica wizualizacji - "System wizualizacji do promocji potencjału turystycznego, przyrodniczego, kulturowego" - kliknij TUTAJ
DATA PUBLIKACJI TABLICY: 05.11.2018 R.

[obrazek]ZAPYTANIE OFERTOWE

Centrum Kultury w Łomiankach zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup, dostawę i montaż „Systemu wizualizacji do promocji potencjału turystycznego, przyrodniczego, kulturowego”.

I. Tryb  udzielenia zapytania
1. Postępowanie niniejszego zapytania ofertowego prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych których wartoœć nie przekracza wyrażonej w złotych równowartoœci kwoty 30000 euro - załšcznik nr 1 do Zarzšdzenia Nr 22/2014 Dyrektora Domu Kultury w Łomiankach  z dnia 29 grudnia 2014 r.

2. Zamawiajšcy zastrzega sobie:

2.1 prawo zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.
 Z tytułu zamknięcia postępowania o zamówienie Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiajšcego.

2.2 Prawo do unieważnienia całoœci postępowania o zamówienie, jeżeli: nie wpłynęła żadna oferta, lub wpłynęły oferty podlegajšce odrzuceniu, albo nie ma możliwoœci finansowania zamówienia – w szczególnoœci najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę przeznaczonš na  realizacje zadania i nie przyznano dodatkowych œrodków finansowych.

II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż „Systemu wizualizacji do promocji potencjału turystycznego, przyrodniczego, kulturowego” dla Centrum Kultury w Łomiankach w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznoœć” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020.

W skład systemu wchodzi:
Monitory min. 50” – 6 szt.
Playery  do monitorów – 6 szt.
Oprogramowanie do odtwarzania playlist.
Aplikacja do tworzenia i zarzšdzania playlistami oraz edycji danych.
Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu.

III. Termin wykonania zamówienia – do 20 marca 2019 r.

Dokumenty zwišzane z postępowaniem:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy - Załšcznik nr 1
Oœwiadczenie - Załšcznik nr 2
Oœwiadczenie - Załšcznik nr 3
Oœwiadczenie - Załšcznik nr 4

Do góry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki