Kalendariumrss

22 marca

Spektakl Teatralny Kłamstwo, godz. 16.30. ICDS w Łomiankach

22 marca

Spektakl Teatralny Kłamstwo, godz. 19.00. ICDS w Łomiankach

23 marca

Przez Siedem Kontynentów: projekt edukacyjny dla dzieci dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

24 marca

Spektakl dla dzieci: Wielkanocna Przygoda Krówki Matyldy. ICDS w Łomiankach

25 marca

Recital piosenek Osieckiej, Grechuty i Kaczmarskiego: Œwiat w Obłokach. Wstęp wolny

25 marca

Warsztaty Wielkanocne dla dzieci

26 marca

Wielkanoc u Burmistrza. Plac przed Urzędem Miejskim. Wstęp wolny

6 kwietnia

Przez Siedem Kontynentów: projekt edukacyjny dla dzieci dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

7 kwietnia

Koncert Alicji Majewskiej

13 kwietnia

Akademia Odkrywcy im Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

15 kwietnia

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika. Spotkanie z polskš Dr Dolittle Gosiš Zdziechowskš

16 kwietnia

Stand up: Piotr Szwedes w programie Godzina z Pożycia Mężczyzny

29 kwietnia

Kabaret Nowaki w programie Œmiechokalipsa. ICDS w Łomiankach

11 maja

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika. Projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

11 maja

Przez Siedem Kontynentów: projekt edukacyjny dla dzieci dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki

25 maja

Przez Siedem Kontynentów: uroczyste zakończenie projektu, dofinansowanego z dotacji Gminy Łomianki

25 maja

Przez Siedem Kontynentów: projekt edukacyjny dla dzieci dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki

14 wrzeœnia

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

12 paŸdziernika

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

26 paŸdziernika

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny


Zajęcia plastyczne z elementami œpiewu i poezji 
(dla dzieci i dorosłych)kiedy?
poniedziałek 11.00-13.00
œroda 11.00-13.00
sobota 12.30-16.30

Kategoria wiekowa:

dzieci od 3 lat (możliwoœć uczestniczenia w zajęciach dla całych rodzin)
zapraszamy również emerytów i osoby samotne

Koszt:
wstęp wolny

O zajęciach:

W zajęciach mogš uczestniczyć całe rodziny od najmłodszych dzieci (poniżej 4 lat z opiekunem). Dzieci bioršc udział w warsztatach nabywajš umiejętnoœci pracy w grupie i rozwijajš indywidualne predyspozycje twórcze.

W trakcie zajęć uczestnicy wykonujš prace plastyczne w różnych technikach m.in. akwarela, plakatówka, rysunek tuszem/węglem/ołówkiem, papieroplastyka i modelowanie w glinie.

Efekt pracy artystów można podziwiać na specjalnie przygotowanych tablicach w korytarzu CK i Sali Klubowej. Zajęcia odbywajš się dwa razy w tygodniu.

O instruktorze:
Zajęcia prowadzi Pani Danuta Kołcz – starszy instruktor plastyki z 20-letnim stażem pracy.


[obrazek]
Pani Danuta Kołcz prowadzšca zajęcia plastyczne z dziećmi podczas pikniku

[obrazek]
Pejzaż z Łomianek, akwarela Pani Danuty Kołcz

[obrazek]
Narcyzy, akwarela Pani Danuty Kołcz

[obrazek]
Zajęcia w pracowni plastycznej Danuty Kołcz

[obrazek]
Zajęcia w pracowni plastycznej Danuty Kołcz

[obrazek]
Królewna wiosny, praca malarska Soni Roszkowskiej (lat 4)

[obrazek]
Królewna lata, praca malarska Soni Roszkowskiej (lat 4)


Kšcik poezji uczestników zajęć:

ZIMA


Zima jest jak puch
który słońce rozwiewa
pierwszym muœnięciem

jest dla mnie
jak narodziny
czeogœ œwieżego

pierwszy kontakt z niš
był jak radoœć
z prezentów œwištecznych

zimę porównuję do kwiatu
który więdnie
wraz z rozkwitnięciem
drugiego
niezwykłaego kwiatu WIOSNY

Martyna DudekZima jest
jak galopujšcy
biały koń
który biegnie w polu

tylko z dala widać
kiedy konia
siwa grzywa
unosi się
w powietrzu

słychać kiedy
pod kopytami
zapada się œnieg
i głoœne rżenie
odbijajšce się echem
w dalekich drzewach

galopuje niewiadomo gdzie
do dalekiego kraju
który nazywa się POLSKA

Martyna Dudek

KOCHAM POLSKĘ

Drzewo samotne
stoi przy drodze
zimny wiatr
dmucha i pruszy œnieg
samotne drzewo
stoi jak Polska

Polska to mój dom

Marta Słowik


PAMIĘTAJMY

Z mroku dziejów
wyłoniła się Polska
walczšca i bohaterska
o niš walczył
Bolesław Chrobry
zdobywał puszcze rzeki i pola
szedł z rycerstwem
do Odry

Na ziemiach
między Wisłš a Odrš
zamieszkał lud
cudny i dobry
i tak jest
do dzisiaj

W sercu Polski
leżš Łomianki
 
Danuta Kołcz


MOJA OJCZYZNO

Nie poznaję Ciebie
brak nam prostoty
brak czystego języka
brak ciepła rodzinnego
brak czułoœci od ludzi

A przecież my Słowianie
zawsze wyrażaliœmy uczucia
szczerze
i głoœno
z entuzjazmem

Czułam się dobrze w OjczyŸnie
gdzie
matka, babcia, ciocia i wujek
i cała rodzina
żyła dla kraju i dzieci

Moskwa Teresa
Uwaga!
Szczegółowy harmonogram zajęć może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatorów. Przepraszamy za utrudnienia.Do góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki