[obrazek]

WARSZTATY EDUKACYJNE Z ROBOTYKI
zajcia ruszaj od 14.09

kiedy?

Pitek   
16.00-18.00   I grupa pocztkujca 
18.00-20.00  II grupa pocztkujca

Sobota 9.30-11.30 grupa zaawansowana


Kategoria wiekowa:

Zajcia przeznaczone dla dzieci od 7 r..


Koszt:
50 z jednorazowe wejcie
140 z m-c 1 x tyg. 120 min.


O zajciach:
Tworzenie robotw? nic prostszego! Nasze dzieci i modzie na zajciach z robotyki pokazuj, e mona z pomoc nauczyciela opanowa t sztuk. W pitki i soboty odbywaj si u nas zajcia, ktre przycigaj maych konstruktorw. Patrzc na roboty, jakie powstaj na zajciach, mona odnie wraenie, e technika nie ma tajemnic przed naszymi dziemi 
i modzie.
Prowadzcym jest Pan Sebastian Kowalski, ktry uczy te programowania gier komputerowych. Na jego zajciach spotykaj si nie tylko chopcy, ale i dziewczynki. Te zajcia cz w sobie nauk i zabaw. Satysfakcja uczestnikw po stworzeniu swojego robota nie do opisania! Dzieci zapoznaj si z budow robotw, oraz ucz si je programowa. Te zajcia poszerzaj wiedz z zakresu fizyki, matematyki, informatyki, oraz mechaniki. Ucz dzieci mylenia, koncentracji, oraz wykorzystywania wczeniej nabytej wiedzy.
Wszystkich chccych dowiedzie si, jak wyglda stworzenie robota od podstaw zapraszamy na zajcia do Pana Sebastiana.  Nie ma mowy o nudzie! Nabyta wiedza na zajciach, przyda si rwnie w codziennym yciu!


O instruktorze:
Zajcia prowadzi Sebastian Kowalski - absolwent Uniwersytetu Kardynaa Stefana Wyszyskiego w Warszawie, byy pracownik Ochotniczych Hufcw Pracy, gdzie doskonali swoje umiejtnoci pracy z modzie. Zajcia z robotyki prowadzi od 2011 roku, odznaczajc si duym zaangaowaniem w wykonywan prac. Lubiany przez modzie i dzieci z powodzeniem rozwija dziaalno swojej firmy w kierunku wdraania nowych form edukacji.


[obrazek]

[obrazek]

Uwaga!
Szczegowy harmonogram zaj moe ulec zmianie z przyczyn niezalenych od organizatorw. Przepraszamy za utrudnienia i zachcamy do rezerwacji miejsc na zajcia w recepcji Centrum Kultury.Do gry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki