Kalendariumrss

23 czerwca 2019 r. godz. 20:00

Impro Teatr Bezczelny. Klasyka Polskiego Humoru Wspczenie. SCENA PLENEROWA

27 czerwca 2019 r. godz. 15:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "limakiem" Starost cz.1

28 czerwca 2019 r. godz. 18:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "limakiem" Starost cz.2

29 czerwca 2019 r. godz. 14:00

Teatrzyk osiedlowy. WYSPA PACYNEK Plac przy ul. Baczyskiego. omianki

30 czerwca. 2019 r. godz. 20:00

Koncert zespou Same Suki. SCENA PLENEROWA

7 lipca 2019 r. godz. 20:00

ukasz Jemioa. Koncert Disco Solo. SCENA PLENEROWA

14 lipca 2019 r. godz. 14:00

Bajeczna Fiesta. Teatrzyk dla dzieci. SCENA PLENEROWA

1 - 26 lipca 2019 r.

Halo wakacje 2019! cz.I

27 lipca 2019 r. godz. 14:00

Teatrzyk Osiedlowy. Opowieci starego kredensu. Plac zabaw w Kiepinie

23 sierpnia 2019 r. godz. 19:30

IRENA SANTOR. Jubileusz piewam, czyli jestem.

12 - 29 sierpnia 2019 r.

Halo wakacje 2019! cz. II

Halo Wakacje 2019 - oferta popoudniowa

Lipiec - sierpie 2019

31 sierpnia 2019 r. godz. 18:00

HIP HOP Koncert. O.S.T.R i inni

8 wrzenia 2019 r. godz. 10:00 - 17:00

Jarmark Produktw Tradycyjnych

19 padziernika 2019 r. godz. 17:00

Kabaret Pod Wyrwigroszem z Programem "Tra Ta Ta "


WARSZTATY EDUKACYJNE Z ROBOTYKI
Zajcia trwaj

[obrazek]

kiedy?

Pitek   
16.00-18.00   I grupa pocztkujca 
18.00-20.00  II grupa pocztkujca

Sobota 9.30-11.30 grupa zaawansowana


Kategoria wiekowa:

Zajcia przeznaczone dla dzieci od 7 r..


Koszt:
50 z jednorazowe wejcie
140 z m-c 1 x tyg. 120 min.


O zajciach:
Tworzenie robotw? nic prostszego! Nasze dzieci i modzie na zajciach z robotyki pokazuj, e mona z pomoc nauczyciela opanowa t sztuk. W pitki i soboty odbywaj si u nas zajcia, ktre przycigaj maych konstruktorw. Patrzc na roboty, jakie powstaj na zajciach, mona odnie wraenie, e technika nie ma tajemnic przed naszymi dziemi 
i modzie.
Prowadzcym jest Pan Sebastian Kowalski, ktry uczy te programowania gier komputerowych. Na jego zajciach spotykaj si nie tylko chopcy, ale i dziewczynki. Te zajcia cz w sobie nauk i zabaw. Satysfakcja uczestnikw po stworzeniu swojego robota nie do opisania! Dzieci zapoznaj si z budow robotw, oraz ucz si je programowa. Te zajcia poszerzaj wiedz z zakresu fizyki, matematyki, informatyki, oraz mechaniki. Ucz dzieci mylenia, koncentracji, oraz wykorzystywania wczeniej nabytej wiedzy.
Wszystkich chccych dowiedzie si, jak wyglda stworzenie robota od podstaw zapraszamy na zajcia do Pana Sebastiana.  Nie ma mowy o nudzie! Nabyta wiedza na zajciach, przyda si rwnie w codziennym yciu!


O instruktorze:
Zajcia prowadzi Sebastian Kowalski - absolwent Uniwersytetu Kardynaa Stefana Wyszyskiego w Warszawie, byy pracownik Ochotniczych Hufcw Pracy, gdzie doskonali swoje umiejtnoci pracy z modzie. Zajcia z robotyki prowadzi od 2011 roku, odznaczajc si duym zaangaowaniem w wykonywan prac. Lubiany przez modzie i dzieci z powodzeniem rozwija dziaalno swojej firmy w kierunku wdraania nowych form edukacji.


[obrazek]

[obrazek]

Uwaga!
Szczegowy harmonogram zaj moe ulec zmianie z przyczyn niezalenych od organizatorw. Przepraszamy za utrudnienia i zachcamy do rezerwacji miejsc na zajcia w recepcji Centrum Kultury.Do gry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki