Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łomiankach
zaprasza na  wykład:
  3.12.2014 r. o godz. 18.00    Domu Kultury  ul. Wiejska 12a ul. ( wejœcie od ul. Goœcińcowej) w Sali Widowiskowej.


Przemiany kultury kulinarnej w Polsce i na œwiecie

Marcin Wojtasik  jest  koordynatorem studiów podyplomowych Kultura Kulinarna przy Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorant i współpracownik prof. Jacka Kurczewskiego, jednego z najwybitniejszych polskich uczonych zajmujšcych się społeczno-kulturowymi aspektami kuchni. Jego zainteresowania naukowe to kulinaria, miasto, wielokulturowoœć i migracje. 


Do góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki