Wystawa Magia wit - prace plastyczne z Pracowni Pastwa Kunickich

Maestwo dla ktrego obcowanie ze sztuk jest codziennoci. Dla kadej pracy powicaj tyle czasu ile potrzeba. Z Domem Kultury wsppracuj od 2011 roku i rozwijaj wrd dzieci talenty plastyczne i malarskie. Halina i Bartomiej Kuniccy to wykwalifikowani artyci plastycy, zakochani w swojej pasji. Ich prace bray udzia w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granic, zdobi te instytucje pastwowe i kolekcje prywatne. Zajmuj si grafik artystyczn, malarstwem, ilustracj, plakatem, scenografi, projektowaniem form przemysowych, fotografi i filmem.

[obrazek]

[obrazek]

[obrazek]

W Domu Kultury zostaa zorganizowana wystawa przedstawiajca prace z ich pracowni. Na zajciach dzieci pod ich okiem ksztac swoje umiejtnoci i nabywaj nowych. Kada praca jest dopracowana z uwzgldnieniem najmniejszych szczegw. Atmosfera jaka towarzyszy zajciom, to pene skupienie. Talenty dzieci s ogromne, o czym wiadczy midzy innymi zdobyta nagroda w konkursie plastycznym, przez jednego z podopiecznych pastwa Kunickich Patryka Kabaj.

[obrazek]

Wzi on udzia w konkursie Polskiego Radia S.A. Programu 1 "Choinki Jedynki". Praca 9-letniego chopca Trzej Krlowie w czterech kolorach zostaa doceniona i spord 3000 prac dzieci z caego kraju nagrodzona. Obradujce jury przyznao 20 rwnorzdnych nagrd. Jednym z laureatw zosta podopieczny Pastwa Kunickich, uczszczajcy na zajcia Krg Barw. Jak podkrela Patryk, namalowa Trzech Krli, poniewa oni najbardziej kojarz mu si ze witami. Jego praca zostaa namalowana kredkami pastelowymi z uyciem czterech kolorw, ktre najbardziej podobay si chopcu.

Pastwo Kuniccy otrzymali rwnie podzikowania od Polskiego Radia S.A. Programu 1 za podejcie do modych twrcw, e ucz ich samodzielnego mylenia i kreatywnoci.

[obrazek]

[obrazek]

Serdecznie zapraszamy na wystaw, aby obejrze te inne prace, ktre robi  ogromne wraenie. Dzieci na swoich pracach pokazuj ogromny talent, a my moemy by z nich tylko dumni!


Do gry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki