Kalendariumrss

23 sierpnia 2019 r. godz. 19:30

IRENA SANTOR. Jubileusz Œpiewam, czyli jestem.

23 sierpnia godz. 21:30

"Millerowie" - Letnie Kino Plenerowe

24 sierpnia godz. 19:00-22:00

DJ Marek Sierocki, Letnia Potańcówka w Dziekanowie Leœnym

25 sierpnia godz. 20:30

Historia na wycišgnięcie ręki z Misjš Kampinos

12 - 29 sierpnia 2019 r.

Halo wakacje 2019! cz. II

30 sierpnia godz. 21:30

"The Florida Project" - Letnie Kino Plenerowe

Halo Wakacje 2019 - oferta popołudniowa

Lipiec - sierpień 2019

31 sierpnia 2019 r. godz. 17:00

Gram Qltury - HIP HOP Koncert. O.S.T.R i PALUCH

8 wrzeœnia 2019 r. godz. 10:00 - 17:00

Jarmark Produktów Tradycyjnych

13 wrzeœnia 2019 r. godz. 15:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "Œlimakiem" Starostš cz.1

14 wrzeœnia 2019 r. godz. 18:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "Œlimakiem" Starostš cz.2

15 wrzeœnia godz. 15:00

Eksplozja Kolorów Holi - Łomianki 2019

29 wrzeœnia

Danuta Rinn Festiwal - Eliminacje Regionalne

19 paŸdziernika 2019 r. godz. 17:00

Kabaret Pod Wyrwigroszem z Programem "Tra Ta Ta "

26 paŸdziernika godz. 20:00

Damian Ukeje – Moje Boskie Buenos


http://kultura.lomianki.pl/data/2015/06/2425_logo_syrena_www.jpg

38. edycja konkursu Warszawska Syrenka

26 i 27 marca 2015
Dom Kultury w Łomiankach ul. Wiejska 12a


Lista zakwalifikowanych do etapu powiatowego (eliminacje odbędš się 27.03.2015)
[obrazek]

W tym roku przypada 38. edycja Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”, w którym do udziału zaproszeni sš uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Zapraszamy wyżej wymienione osoby do udziału w eliminacjach powiatowych, które odbędš się 27 marca 2015 w Centrum Kultury w Łomianakch ul. Wiejska 12a...............................................................................

Informacje archiwalne dotyczšce konkursu zamieszczamy poniżej:


Zwracamy się z proœbš do szkół i innych placówek oœwiatowych  o przeprowadzenie eliminacji œrodowiskowych na ich terenie, a następnie  przekazanie nam protokołu dotyczšcego wyników tego etapu. Jest to warunek dopuszczenia do eliminacji dzielnicowych. Dom Kultury w Łomiankach przeprowadzi eliminacje gminne i powiatowe w dniach 26 i 27 marca 2015.


Karty zgłoszeń uczestników (czytelnie wypełnione) oraz protokół eliminacji œrodowiskowych wraz z oœwiadczeniem jury prosimy dostarczyć do Domu Kultury w Łomianakch , ul. Wiejska 12a faksem lub e-mailowo na adres karolina.szadurska@kultura.lomianki.pl najpóŸniej do 11 marca 2015.

Prosimy o przeprowadzenie eliminacji œrodowiskowych i wytypowanie po 3 uczestników w poszczególnych kategoriach wiekowych (w szkołach podstawowych 2 kategorie: pierwsza – klasy 0-III, druga – klasy IV-VI; w gimnazjach kategoria klas I-III).

Zgłoszenia bez protokołu oraz powyżej 3 osób nie będš brane pod uwagę.
Przypominamy, że czas trwania indywidualnych prezentacji nie może przekroczyć 3 minut.

regulamin (pdf)
karta uczestnika (pdf)
lista zakwalifikowanych do etapu gminnego (pdf)


Do góry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki