Kalendariumrss

22 marca

Spektakl Teatralny Kłamstwo, godz. 16.30. ICDS w Łomiankach

22 marca

Spektakl Teatralny Kłamstwo, godz. 19.00. ICDS w Łomiankach

23 marca

Przez Siedem Kontynentów: projekt edukacyjny dla dzieci dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

24 marca

Spektakl dla dzieci: Wielkanocna Przygoda Krówki Matyldy. ICDS w Łomiankach

25 marca

Recital piosenek Osieckiej, Grechuty i Kaczmarskiego: Œwiat w Obłokach. Wstęp wolny

25 marca

Warsztaty Wielkanocne dla dzieci

26 marca

Wielkanoc u Burmistrza. Plac przed Urzędem Miejskim. Wstęp wolny

6 kwietnia

Przez Siedem Kontynentów: projekt edukacyjny dla dzieci dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

7 kwietnia

Koncert Alicji Majewskiej

13 kwietnia

Akademia Odkrywcy im Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

15 kwietnia

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika. Spotkanie z polskš Dr Dolittle Gosiš Zdziechowskš

16 kwietnia

Stand up: Piotr Szwedes w programie Godzina z Pożycia Mężczyzny

29 kwietnia

Kabaret Nowaki w programie Œmiechokalipsa. ICDS w Łomiankach

11 maja

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika. Projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

11 maja

Przez Siedem Kontynentów: projekt edukacyjny dla dzieci dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki

25 maja

Przez Siedem Kontynentów: uroczyste zakończenie projektu, dofinansowanego z dotacji Gminy Łomianki

25 maja

Przez Siedem Kontynentów: projekt edukacyjny dla dzieci dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki

14 wrzeœnia

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

12 paŸdziernika

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

26 paŸdziernika

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny


http://kultura.lomianki.pl/data/2015/06/2425_logo_syrena_www.jpg

38. edycja konkursu Warszawska Syrenka

26 i 27 marca 2015
Dom Kultury w Łomiankach ul. Wiejska 12a


Lista zakwalifikowanych do etapu powiatowego (eliminacje odbędš się 27.03.2015)
[obrazek]

W tym roku przypada 38. edycja Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”, w którym do udziału zaproszeni sš uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Zapraszamy wyżej wymienione osoby do udziału w eliminacjach powiatowych, które odbędš się 27 marca 2015 w Centrum Kultury w Łomianakch ul. Wiejska 12a...............................................................................

Informacje archiwalne dotyczšce konkursu zamieszczamy poniżej:


Zwracamy się z proœbš do szkół i innych placówek oœwiatowych  o przeprowadzenie eliminacji œrodowiskowych na ich terenie, a następnie  przekazanie nam protokołu dotyczšcego wyników tego etapu. Jest to warunek dopuszczenia do eliminacji dzielnicowych. Dom Kultury w Łomiankach przeprowadzi eliminacje gminne i powiatowe w dniach 26 i 27 marca 2015.


Karty zgłoszeń uczestników (czytelnie wypełnione) oraz protokół eliminacji œrodowiskowych wraz z oœwiadczeniem jury prosimy dostarczyć do Domu Kultury w Łomianakch , ul. Wiejska 12a faksem lub e-mailowo na adres karolina.szadurska@kultura.lomianki.pl najpóŸniej do 11 marca 2015.

Prosimy o przeprowadzenie eliminacji œrodowiskowych i wytypowanie po 3 uczestników w poszczególnych kategoriach wiekowych (w szkołach podstawowych 2 kategorie: pierwsza – klasy 0-III, druga – klasy IV-VI; w gimnazjach kategoria klas I-III).

Zgłoszenia bez protokołu oraz powyżej 3 osób nie będš brane pod uwagę.
Przypominamy, że czas trwania indywidualnych prezentacji nie może przekroczyć 3 minut.

regulamin (pdf)
karta uczestnika (pdf)
lista zakwalifikowanych do etapu gminnego (pdf)


Do góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki