Kalendariumrss

23 czerwca 2019 r. godz. 20:00

Impro Teatr Bezczelny. Klasyka Polskiego Humoru Współczeœnie. SCENA PLENEROWA

26 czerwca godz. 18:20

Asertywnoœć w działaniu, czyli o sztuce stawiania granic i odwadze powiedzenia NIE

29 czerwca 2019 r. godz. 14:00

Teatrzyk osiedlowy. WYSPA PACYNEK Plac przy ul. Baczyńskiego. Łomianki

29 czerwca godz. 19:00 - 22:00

DJ Marek Sierocki / Letnia Potańcówka przy Centrum Kultury

30 czerwca. 2019 r. godz. 20:00

Koncert zespołu Same Suki. SCENA PLENEROWA

5 lipca godz. 21:30

Seans z muzykš na żywo "Brzdšc" - Letnie Kino Plenerowe

6 lipca godz. 19:00 - 22:00

DJ Marek Sierocki / Letnia Potańcówka w Dšbrowie Leœnej

7 lipca 2019 r. godz. 20:00

Łukasz Jemioła. Koncert Disco Solo. SCENA PLENEROWA

12 lipca godz. 21:30

INCEPCJA - Kino plenerowe

14 lipca 2019 r. godz. 14:00

Bajeczna Fiesta. Teatrzyk dla dzieci. SCENA PLENEROWA

14 lipca godz. 20:00

UN AMORE PER SEMPRE - MIŁOŒĆ NA ZAWSZE ROCK I KLASYKA w wykonaniu ROCK DUO VIVA IVO

19 lipca godz. 21:30

La La Land - Kino plenerowe

20 lipca godz. 19:00 - 22:00

Letnia potańcówka - SADOWA

1 - 26 lipca 2019 r.

Halo wakacje 2019! cz.I

26 lipca godz. 21:30

Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknšł - Kino plenerowe

27 lipca 2019 r. godz. 14:00

Teatrzyk Osiedlowy. Opowieœci starego kredensu. Plac zabaw w Kiełpinie

27 lipca godz. 19:00 - 22:00

Letnia Potańcówka - KIEŁPIN

23 sierpnia 2019 r. godz. 19:30

IRENA SANTOR. Jubileusz Œpiewam, czyli jestem.

12 - 29 sierpnia 2019 r.

Halo wakacje 2019! cz. II

Halo Wakacje 2019 - oferta popołudniowa

Lipiec - sierpień 2019


http://kultura.lomianki.pl/data/2015/06/2425_logo_syrena_www.jpg

38. edycja konkursu Warszawska Syrenka

26 i 27 marca 2015
Dom Kultury w Łomiankach ul. Wiejska 12a


Lista zakwalifikowanych do etapu powiatowego (eliminacje odbędš się 27.03.2015)
[obrazek]

W tym roku przypada 38. edycja Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”, w którym do udziału zaproszeni sš uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Zapraszamy wyżej wymienione osoby do udziału w eliminacjach powiatowych, które odbędš się 27 marca 2015 w Centrum Kultury w Łomianakch ul. Wiejska 12a...............................................................................

Informacje archiwalne dotyczšce konkursu zamieszczamy poniżej:


Zwracamy się z proœbš do szkół i innych placówek oœwiatowych  o przeprowadzenie eliminacji œrodowiskowych na ich terenie, a następnie  przekazanie nam protokołu dotyczšcego wyników tego etapu. Jest to warunek dopuszczenia do eliminacji dzielnicowych. Dom Kultury w Łomiankach przeprowadzi eliminacje gminne i powiatowe w dniach 26 i 27 marca 2015.


Karty zgłoszeń uczestników (czytelnie wypełnione) oraz protokół eliminacji œrodowiskowych wraz z oœwiadczeniem jury prosimy dostarczyć do Domu Kultury w Łomianakch , ul. Wiejska 12a faksem lub e-mailowo na adres karolina.szadurska@kultura.lomianki.pl najpóŸniej do 11 marca 2015.

Prosimy o przeprowadzenie eliminacji œrodowiskowych i wytypowanie po 3 uczestników w poszczególnych kategoriach wiekowych (w szkołach podstawowych 2 kategorie: pierwsza – klasy 0-III, druga – klasy IV-VI; w gimnazjach kategoria klas I-III).

Zgłoszenia bez protokołu oraz powyżej 3 osób nie będš brane pod uwagę.
Przypominamy, że czas trwania indywidualnych prezentacji nie może przekroczyć 3 minut.

regulamin (pdf)
karta uczestnika (pdf)
lista zakwalifikowanych do etapu gminnego (pdf)


Do góry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki