Kalendariumrss

23 sierpnia 2019 r. godz. 19:30

IRENA SANTOR. Jubileusz Œpiewam, czyli jestem.

23 sierpnia godz. 21:30

"Millerowie" - Letnie Kino Plenerowe

24 sierpnia godz. 19:00-22:00

DJ Marek Sierocki, Letnia Potańcówka w Dziekanowie Leœnym

25 sierpnia godz. 20:30

Historia na wycišgnięcie ręki z Misjš Kampinos

12 - 29 sierpnia 2019 r.

Halo wakacje 2019! cz. II

30 sierpnia godz. 21:30

"The Florida Project" - Letnie Kino Plenerowe

Halo Wakacje 2019 - oferta popołudniowa

Lipiec - sierpień 2019

31 sierpnia 2019 r. godz. 17:00

Gram Qltury - HIP HOP Koncert. O.S.T.R i PALUCH

8 wrzeœnia 2019 r. godz. 10:00 - 17:00

Jarmark Produktów Tradycyjnych

13 wrzeœnia 2019 r. godz. 15:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "Œlimakiem" Starostš cz.1

14 wrzeœnia 2019 r. godz. 18:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "Œlimakiem" Starostš cz.2

15 wrzeœnia godz. 15:00

Eksplozja Kolorów Holi - Łomianki 2019

29 wrzeœnia

Danuta Rinn Festiwal - Eliminacje Regionalne

19 paŸdziernika 2019 r. godz. 17:00

Kabaret Pod Wyrwigroszem z Programem "Tra Ta Ta "

26 paŸdziernika godz. 20:00

Damian Ukeje – Moje Boskie Buenos


Projekcja filmu: „Dziewczyny z tamtych lat”

Sobota 28.02.2015 godz. 19.00

Sala Widowiskowa Centrum Kultury w Łomiankach, ul. Wiejska 12a. 

Serdecznie zapraszamy 28 lutego na godz. 19.00 na projekcję filmu „Dziewczyny z tamtych lat” w reżyserii Aliny Czerniakowskiej. W spotkaniu będzie uczestniczyła reżyserka oraz goœć specjalny, który był œwiadkiem wydarzeń.

W zwišzku z obchodami 1 marca Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych", pochylimy się nad kobietami, które w 1939 roku odznaczyły się ogromnš odwagš i bohaterstwem. W owych czasach dla młodego pokolenia „Bóg, Honor, Ojczyzna” nie były tylko pustymi słowami. Po klęsce wrzeœniowej dziewczęta włšczały się do ruchów konspiracyjnych. Tak jak ich męscy rówieœnicy narażały życie w walce z najeŸdŸcš. W oddziałach państwa podziemnego służyły jako sanitariuszki, łšczniczki, szyfrantki czy kurierki. Koniec wojny dla młodziutkich weteranek ugrupowań niepodległoœciowych takich jak NSZ, AK czy innych, był poczštkiem nowego koszmaru. Dla komunistycznych władz żołnierze państwa podziemnego stanowili zagrożenie. Rozpoczęły się aresztowania. Zatrzymywano także te kobiety, których bracia lub mężowie walczyli na Zachodzie. Dziewczęta trafiały do więzień UB. W trakcie przesłuchań były bite i torturowane. Strażnicy i funkcjonariusze służby bezpieczeństwa robili wszystko, aby je upokorzyć. Wiele z nich nie przeżyło pobytu w więzieniach, cišgnšcych się tygodniami przesłuchań, katowania i poniżania. Na niektórych z nich zbrodniczy reżim wykonał egzekucje.

[obrazek]

Po latach kobiety pokolenia okupacji dwóch zbrodniczych systemów tj. hitlerowskim i komunistycznym opowiadajš o strasznych chwilach przeżytych w tym czasie. Przed kamerš wspominajš przykroœci i przeœladowania, z jakimi się spotykały już po zwolnieniu z „ubeckich” więzień.

W filmie Aliny Czerniakowskiej wykorzystano także relacje więŸniarek spisane przez profesor Barbarę Otwinowskš, zasoby archiwalne TVP S.A. oraz materiały ikonograficzne warszawskiego Domu Literatury i ze zbiorów prywatnych.

Serdecznie zapraszamy!

Wstęp wolny.Do góry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki