Projekcja filmu: „Dziewczyny z tamtych lat”

Sobota 28.02.2015 godz. 19.00

Sala Widowiskowa Centrum Kultury w Łomiankach, ul. Wiejska 12a. 

Serdecznie zapraszamy 28 lutego na godz. 19.00 na projekcję filmu „Dziewczyny z tamtych lat” w reżyserii Aliny Czerniakowskiej. W spotkaniu będzie uczestniczyła reżyserka oraz goœć specjalny, który był œwiadkiem wydarzeń.

W zwišzku z obchodami 1 marca Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych", pochylimy się nad kobietami, które w 1939 roku odznaczyły się ogromnš odwagš i bohaterstwem. W owych czasach dla młodego pokolenia „Bóg, Honor, Ojczyzna” nie były tylko pustymi słowami. Po klęsce wrzeœniowej dziewczęta włšczały się do ruchów konspiracyjnych. Tak jak ich męscy rówieœnicy narażały życie w walce z najeŸdŸcš. W oddziałach państwa podziemnego służyły jako sanitariuszki, łšczniczki, szyfrantki czy kurierki. Koniec wojny dla młodziutkich weteranek ugrupowań niepodległoœciowych takich jak NSZ, AK czy innych, był poczštkiem nowego koszmaru. Dla komunistycznych władz żołnierze państwa podziemnego stanowili zagrożenie. Rozpoczęły się aresztowania. Zatrzymywano także te kobiety, których bracia lub mężowie walczyli na Zachodzie. Dziewczęta trafiały do więzień UB. W trakcie przesłuchań były bite i torturowane. Strażnicy i funkcjonariusze służby bezpieczeństwa robili wszystko, aby je upokorzyć. Wiele z nich nie przeżyło pobytu w więzieniach, cišgnšcych się tygodniami przesłuchań, katowania i poniżania. Na niektórych z nich zbrodniczy reżim wykonał egzekucje.

[obrazek]

Po latach kobiety pokolenia okupacji dwóch zbrodniczych systemów tj. hitlerowskim i komunistycznym opowiadajš o strasznych chwilach przeżytych w tym czasie. Przed kamerš wspominajš przykroœci i przeœladowania, z jakimi się spotykały już po zwolnieniu z „ubeckich” więzień.

W filmie Aliny Czerniakowskiej wykorzystano także relacje więŸniarek spisane przez profesor Barbarę Otwinowskš, zasoby archiwalne TVP S.A. oraz materiały ikonograficzne warszawskiego Domu Literatury i ze zbiorów prywatnych.

Serdecznie zapraszamy!

Wstęp wolny.Do góry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki