Dom Kultury w Łomiankach oraz Fundacja Faktoria Artystyczna zapraszajš dzieci i młodzież (gimnazjum, liceum) na warsztaty teatralno-filmowe pt. Łomiankowski spleen 
w dniach 3.10, 17.10, 31.10, 7.11, 14.11, 28.11 w godz. 18.00-20.30.

Warsztaty teatralno-filmowe dajš okazję do zdobycia wiedzy z filmu, historii
sztuki, obsługi komputera. Uczestnicy będš mieli okazję sami fotografować, filmować,  montować i przygotowywać filmy. Celem warsztatów jest rozwijanie szeroko
pojętych zdolnoœci artystycznych przy udziale profesjonalnych artystów,
m.in.  stypendystów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Osoby prowadzšce zajęcia:
1. Violetta Komar - reżyser, Absolwentka Wyższej Szkoły Filmowej w Kijowie.
Autorka autorskiego programu edukacyjnego zamówionego przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, autorka warsztatów filmowych "Zima w
mieœcie 2011" i "Lato w mieœcie 2011" - laureatka I miejsca w Ogólnopolskim
Przeglšdzie Form Dokumentalnych w Poznaniu w 2008 roku:

2. Małgorzata Scholtysik - absolwentka ASP w Gdańsku i w Warszawie,
stypendystka MKiDN. Autorka projektów edukacyjnych realizowanych podczas
warsztatów "Wakacje ze sztukš", autorka warsztatów plastycznych "Zima w
mieœcie 2011" i "Lato w mieœcie 2011".

3. Tadeusz Kuba Grydniewski - absolwent ASP w Warszawie, stypendysta MKiDN.
Malarz i grafik komputerowy. Członek Rady Programowej (2006 - 2010) CSW w
Toruniu, autor warsztatów filmowych "Zima w mieœcie 2011" i "Lato w mieœcie
2011". 

Warsztaty odbędš się w Filii Domu Kultury w Łomiankach ul. Koœciuszki 10 (Buraków) 

Wstęp bezpłatny!
[obrazek]


Do góry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki