Kongres Rodziny "Mio i ycie"
UKSW, ul. Wycickiego
20-22 marca 2015 r.

Serdecznie zapraszamy na organizowany przez Uniwersytet Kardynaa Stefana Wyszyskiego Kongres Rodziny 2015. W tym roku Kongres ma na celu zwrcenie uwagi na znaczenie YCIA I MIOCI w budowaniu CYWILIZACJI MIOCI. Podstawow rol w tym dziele odgrywaj maestwa i rodziny. Szczegowe informacje dostpne s na stronie Kongresu. Na Kongres Rodziny 2015 uczestnicy zapisuj si przez stron Podyplomowego Studium Relacji Interpersonalnych UKSW. Dotychczasowe obrady kongresu  mona znale tutaj.

[obrazek]
kliknij w obrazek, eby powikszy

[obrazek]
kliknij w obrazek, eby powikszy

[obrazek]Do gry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki