Opowieci babci i dziadka:
Fryzjerczyk muzykant i taczcy lew
30.05 (sobota) godz. 15.00

Centrum Kultury w omiankach, ul. Wiejska 12

Interaktywne spotkanie dla dzieci mniejszych i wikszych a take rodzicw i dziadkw.
Program opracowano na podstawie bani zanotowanych przez Oskara Kolberga. Opowieci bd przeplatane wsplnymi zabawami, tacem i piewem. Wsplnie przeniesiemy si w rne wiaty bani i opowiastek ludowych. Bdziemy te bawi si w dawne zabawy oraz  piewa piosenki, ktre mog jeszcze pamita wasi dziadkowie. Spotkanie poprowadzi grupa Daorientacja.

Bilety: od 5 z.

[obrazek]

Grupa Daorientacja:
Katarzyna Wiska, Witold Roy Zalewski i gocinnie Katarzyna ytomirska


Katarzyna Wiska i Witold Roy Zalewski
piewacy i eksploratorzy muzyki Europy rodkowo-Wschodniej, a zwaszcza polskiej muzyki ludowej i jej wschodniego pogranicza. piewaj pieni tradycyjne, graj na lirze korbowej, akordeonie i innych instrumentach. Podrujc po Polsce i poza ni poszukuj muzyki swoich korzeni, odwiedzaj wsie swoich dziadkw. W muzyce szukaj siebie, prawdy o sobie samych i o otaczajcym wiecie. Ich nauczycielami s wiejscy muzykanci i piewacy, etnomuzykolodzy oraz wybitni muzycy z Polski, Ukrainy, Rosji, Biaorusi. Organizuj i wsptworz wydarzenia kulturalne.
Obydwoje s laureatami nagrd na prestiowym festiwalu Kapel i piewakw Ludowych w Kazimierzu w kategorii "folklor rekonstruowany". Witold zdoby II nagrod w tej kategorii w 2012 roku, a Katarzyna w 2014 roku. -->wicej info

Katarzyna ytomirska
Pisarka, pieniarka, etnolog. Animatorka muzycznotanecznych zaj dla dzieci, wspautorka projektu "Tacograjka" bazujcego na polskiej kulturze tradycyjnej. Tworzy te etnojazzowy zesp "liczne Godziki" i jest autork etnograficzno-magicznej ksiki "Opowieci roztoczaskie".
Ukoczya kurs doskonalcy bajkoterapii, dramy i podstaw terapii tacem i ruchem. W ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego opracowaa i opublikowaa scenariusze zaj dla dzieci na podstawie bani polskich ze zbiorw Oskara Kolberga. --> wicej infoDo gry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki