Kalendariumrss

19 lipca godz. 21:30

La La Land - Kino plenerowe

20 lipca godz. 19:00 - 22:00

Letnia potańcówka - SADOWA

21 lipca godz. 20:00

Mechanicy Shanty - koncert na scenie plenerowej

1 - 26 lipca 2019 r.

Halo wakacje 2019! cz.I

26 lipca godz. 21:30

Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknšł - Kino plenerowe

27 lipca 2019 r. godz. 14:00

Teatrzyk Osiedlowy. Opowieœci starego kredensu. Plac zabaw w Kiełpinie

27 lipca godz. 19:00 - 22:00

Letnia Potańcówka - KIEŁPIN

10 sierpnia godz. 16:00

Bajkowe Łomianki - "Legendy Warszawskie" - Teatr Baza

18 sierpnia godz. 16:00

Bajkowe Łomianki "Prawdziwy Przyjaciel" - Teatr Baza

23 sierpnia 2019 r. godz. 19:30

IRENA SANTOR. Jubileusz Œpiewam, czyli jestem.

12 - 29 sierpnia 2019 r.

Halo wakacje 2019! cz. II

Halo Wakacje 2019 - oferta popołudniowa

Lipiec - sierpień 2019

31 sierpnia 2019 r. godz. 18:00

HIP HOP Koncert. O.S.T.R i inni

8 wrzeœnia 2019 r. godz. 10:00 - 17:00

Jarmark Produktów Tradycyjnych

13 wrzeœnia 2019 r. godz. 15:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "Œlimakiem" Starostš cz.1

14 wrzeœnia 2019 r. godz. 18:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "Œlimakiem" Starostš cz.2

19 paŸdziernika 2019 r. godz. 17:00

Kabaret Pod Wyrwigroszem z Programem "Tra Ta Ta "


Konkurs na logo CK w Łomiankach

zgłoszenia przyjmujemy do 14 maja włšcznie (do północy)

Ogłaszamy konkursu na nowe logo Centrum Kultury w Łomiankach. Nasza instytucja została zmodernizowana, rozbudowana i na nowo oddana do użytku mieszkańcom w roku 2012. Powierzchnia użytkowa zwiększyła się wtedy dwukrotnie w porównaniu do poprzedniego obiektu. Jednoczeœnie została wielokrotnie zwiększona oferta kulturalna oraz poziom realizowanych wydarzeń artystycznych. Zaczęliœmy prowadzić bardziej różnorodnš działalnoœć i proponować bogatszš ofertę.

Pragniemy aby nasza instytucja z dnia na dzień stawała się coraz bardziej rozpoznawalnš markš. W zwišzku z tym postanowiliœmy ogłosić konkurs na nowy logotyp naszego Centrum Kultury. Będziemy wdzięczni Państwu za pomoc w promocji konkursu poprzez informowanie o nim swoich znajomych. Na autora zwycięskiego projektu czeka 2000 zł.

Szczegółowe informacje na temat konkursu sš zawarte w poniższym
regulaminie.


Pobierz regulamin konkursu


[obrazek]

 Do czasu wyboru nowego znaku graficznego będziemy się posługiwać znakiem tymczasowym stworzonym w oparciu o dotychczasowy logotyp DKŁ.

[obrazek]

Do góry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki