Łukasz Jemioła
Recital piosenki przedwojennej
14 czerwca 2015 godz. 19.30

Zapraszamy na koncert piosenki przedwojennej w wykonaniu Łukasza Jemioły - wybitnego aktora estradowego oraz jednego z najbardziej znanych bardów najmłodszego pokolenia. Artysta jest laureatem licznych nagród i wyróżnień, m.in: I nagrody i nagrody dziennikarzy 45. Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie, Grand Prix międzynarodowego festiwalu piosenki autorskiej w Żytomierzu na Ukrainie oraz  nagrody na II Prezentacjach Muzycznych Latin Jazz w Krakowie w 2008 r.

Łukasz Jemioła w programie piosenek przedwojennych zaprezentuje nie tylko charakter samych utworów, ale też umiejętnie odtworzy klimat epoki i sposób funkcjonowania piosenki w ówczesnym społeczeństwie, w epoce kiedy to piosenki znane z "Lwowskiej Fali" albo z teatru "szły w lud".Przed wojnš utwory były wykonywane podczas spotkań towarzyskich i w czasie spontanicznych zdarzeń z udziałem kapel ulicznych. Twórczoœć anonimowych grajków podwórkowych, będšc  pożywkš zwykłych ludzi, stawała się inspiracjš dla profesjonalnych twórców. Tak domykał się obieg wzajemnych powišzań i korzyœci emocjonalnych pomiędzy œwiatem twórców i adresatów twórczoœci. Treœć pieœni oddawała całoœć życia codziennego i odœwiętnego ze wszystkim tym co zabawne w pierwszej kolejnoœci. Recital Łukasza Jemioły będzie wierny przedstawionemu obrazowi, ale zostanie wykonany z uwzględnieniem dzisiejszych możliwoœci brzmieniowych artysty estradowego. Obok twórczoœci klasyków: Mariana Hemara, Juliana Tuwima, Jerzego Petersburskiego znajdš się także utwory twórców o nazwiskach zapomnianych, ale doœwiadczymy, że same utwory wydadzš się nam dziwnie znajome. Spotkania z Łukaszem Jemiołš sš zawsze niezapomniane. Serdecznie zapraszamy na ten wyjštkowy recital.


Bilety do nabycia w recepcji CK oraz on-line
w przedsprzedaży 20 zł
w dniu wydarzenia 30 zł.

[obrazek]Do góry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki