Turniej Jednego Wiersza o Laur Burmistrza Łomianek
14 czerwca 2015 godz. 17.00

(rejestracja uczestników od 15.00-16.30)
Centrum Kultury w Łomiankach, ul. Wiejska 12a

Pozostało jeszcze trochę czasu na napisanie wiersza, który oszołomi jurorów Turnieju Jednego Wiersza o Laur Burmistrza Łomianek. Zasady Turnieju sš bardzo proste. Wystarczy 14 czerwca 2015 r. przyjœć do Centrum Kultury w Łomiankach z wierszem swojego autorstwa. W jury zasišdš znakomite poetki/ci i dziennikarki/rze Dorota Koman-Szmigiero  (Jedynka – Program 1 Polskiego Radia), Barbara Gruszka-Zych („Goœć niedzielny”) i Juliusz Erazm Bolek („Enigma”) oraz  Wojciech Boros. Tak szacowne grono wyłoni zwycięzcę (lub zwycięzców) nagród ufundowanych przez Burmistrza Łomianek Tomasza Dšbrowskiego.

[obrazek]

W Turnieju Jednego Wiersza może bez problemu wygrać debiutant. Każdy może spróbować swoich sił i napisać wiersz, który oceniš jurorzy. W przeciwieństwie do konkursów recytatorskich komisja będzie oceniała tekst utworu, nie występ. Jurorzy podczas obrad będš pracowali z kartkš papieru, na której wydrukujecie Wasze wiersze.

Będzie nam bardzo miło, jeœli na Turnieju pojawi się jakiœ wiersz powstały pod wpływem przeżyć zwišzanych z mieszkaniem lub wizytš w naszym mieœcie. Jeœli nie byli Państwo w Łomiankach a bardzo chcš napisać wiersz o tym mieœcie, zachęcamy do odwiedzenia naszego Centrum Kultury (mamy w repertuarze bardzo ciekawe koncerty i kabarety) i przy okazji pospacerowania po okolicy.

Wszystkich uczestników w dniu Turnieju prosimy o zarezerwowanie sobie całego wieczoru. Nie muszš się Państwo spieszyć z powrotem do domu (impreza zapewne przecišgnie się do 21), gdyż autobusy miejskie jeżdżš do Warszawy całš dobę. Czas oczekiwania na werdykt Jury umili Państwu koncert Łukasza Jemioły - wybitnego aktora estradowego i barda najmłodszego pokolenia, laureata licznych nagród i wyróżnień (dla uczestników Turnieju wstęp na ten koncert będzie bezpłatny).

Turniej Jednego Wiersza to przede wszystkim dobra zabawa w miłej atmosferze, w której każdy może zostać poetš. Za każdym razem jest to okazja do poznania ludzi, których pasjš jest pisanie oraz zawarcia ciekawych znajomoœci.

Turniej Jednego Wiersza o Laur Burmistrza Łomianek Tomasza Dšbrowskiego odbędzie się 14 czerwca 2015 w Centrum Kultury w Łomiankach ul. Wiejska 12a, start godz. 17.00 (rejestracja uczestników od godz. 15.00). Więcej porad dla uczestników znajdš Państwo --> tutaj

[obrazek]


Regulamin Turnieju Jednego Wiersza o Laur Burmistrza Łomianek

1. Organizatorem Turnieju jest Centrum Kultury w Łomiankach.
2. Patronem  Turnieju jest Burmistrz Łomianek Tomasz Dšbrowski.
3. Turniej odbędzie się w dniu 14 czerwca 2015 r. (niedziela) w Centrum  Kultury w Łomiankach, przy ul. Wiejskiej 12a. Poczštek Turnieju  o godz. 17.00.
4. Do udziału w Turnieju zapraszamy wszystkich chętnych - bez ograniczeń wiekowych. W przypadku osób poniżej 15 lat prosimy o przybycie na imprezę wraz z opiekunem -  osobš pełnoletniš.
5. Jedynš formš uczestnictwa w konkursie jest osobiste stawienie się i prezentacja utworów własnego autorstwa.
6. Organizator może wyrazić zgodę na prezentację w konkursie utworu przez osobę wskazanš przez autora, jeœli będzie to uzasadnione przyczynami zdrowotnymi. Wymagana jest jednak obecnoœć autora na imprezie.
7. Do uczestnictwa w konkursie będš dopuszczeni autorzy po dokonaniu rejestracji. Rejestracji można będzie dokonywać w dniu Turnieju, w godz. 15.00-16.30 w recepcji Centrum  Kultury w Łomiankach. Podczas rejestracji należy przekazać Organizatorowi  wydrukowany egzemplarz utworu, który będzie prezentowany w konkursie.
8. W Turnieju można prezentować wyłšcznie utwory własnego autorstwa napisane w języku polskim, nie nagrodzone w innych konkursach literackich i nie drukowane w ogólnopolskich i regionalnych czasopismach literackich oraz publikacjach ksišżkowych (również elektronicznych). Publikacja utworu w internecie nie wyklucza możliwoœci prezentacji utworu w konkursie.
9. Utwory prezentowane w konkursie nie mogš przekroczyć 100 wersów, a prezentacja nie może przekroczyć 2 minut.
10. Tematyka prezentowanych utworów jest dowolna, jednak mile widziane będš utwory zwišzane z Łomiankami.
11. Wiersze prezentowane w Turnieju będš oceniane przez jury składajšcego się z profesjonalnych literatów.
12. W przypadku dużej iloœci zgłoszeń jury dokona wstępnej selekcji utworów zgłoszonych do konkursu pod względem ich wartoœci artystycznej i zgodnoœci z regulaminem.
13. Nagrodš głównš w Turnieju jest 2000 złotych. Jury może podjšć decyzję o podziale nagrody. Dodatkowymi nagrodami będš nagrody rzeczowe - ksišżki ufundowane przez Centrum Kultury w Łomiankach.
14. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
15. Organizator zastrzega sobie możliwoœć zmiany Regulaminu.Do góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki