Kalendariumrss

23 sierpnia 2019 r. godz. 19:30

IRENA SANTOR. Jubileusz Œpiewam, czyli jestem.

23 sierpnia godz. 21:30

"Millerowie" - Letnie Kino Plenerowe

24 sierpnia godz. 19:00-22:00

DJ Marek Sierocki, Letnia Potańcówka w Dziekanowie Leœnym

25 sierpnia godz. 20:30

Historia na wycišgnięcie ręki z Misjš Kampinos

12 - 29 sierpnia 2019 r.

Halo wakacje 2019! cz. II

30 sierpnia godz. 21:30

"The Florida Project" - Letnie Kino Plenerowe

Halo Wakacje 2019 - oferta popołudniowa

Lipiec - sierpień 2019

31 sierpnia 2019 r. godz. 17:00

Gram Qltury - HIP HOP Koncert. O.S.T.R i PALUCH

8 wrzeœnia 2019 r. godz. 10:00 - 17:00

Jarmark Produktów Tradycyjnych

13 wrzeœnia 2019 r. godz. 15:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "Œlimakiem" Starostš cz.1

14 wrzeœnia 2019 r. godz. 18:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "Œlimakiem" Starostš cz.2

15 wrzeœnia godz. 15:00

Eksplozja Kolorów Holi - Łomianki 2019

29 wrzeœnia

Danuta Rinn Festiwal - Eliminacje Regionalne

19 paŸdziernika 2019 r. godz. 17:00

Kabaret Pod Wyrwigroszem z Programem "Tra Ta Ta "

26 paŸdziernika godz. 20:00

Damian Ukeje – Moje Boskie Buenos


Ognisko dla sympatyków żeglarstwa
30 maja (sobota) od godz. 20.00 do 23 00
 nad Jeziorem Dziekanowskim obok przystani „Bar na Skarpie”

Stowarzyszenie „Jachtklub Łomianki” zaprasza wszystkich sympatyków żeglarstwa na ognisko.
W planach: prezentacja i promocja programu „Szkoła żeglarstwa” 2015,  wspólne œpiewanie i opowieœci żeglarskie.


Rodzinne pływanie rekreacyjne
31 maja 2015
I tura godz. 12.00-14.00
II tura godz. 14.00-16.00

Stowarzyszenie "Jachtklub Łomianki" zaprasza na pierwsze w tym sezonie zajęcia na Jeziorze Dziekanowskim na jachcie typu Omega. W programie: szkolenie z bezpiecznego manewrowania jachtem żaglowym, nauka węzłów żeglarskich i prac bosmańskich.

Zajęcia sš bezpłatne. Iloœć miejsc ograniczona, obowišzujš zapisy. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres jkl.anv@wp.pl lub kontakt telefoniczny 880 358 430. Zajęcia realizowane w ramach projektu "Szkoła żeglarstwa" dofinansowanego przez Gminę Łomianki.

[obrazek]


PROGRAM SZKOŁA ŻEGLARSTWA
Łomianki 2015


Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki  zaprasza mieszkańców z terenu Miasta i Gminy Łomianki na cykl zajęć zwišzanych z naukš, promocjš i uprawianiem żeglarstwa.

W programie między innymi:

Weekend żeglarski nad Jeziorem Dziekanowskim 30 i 31 maja
Wakacyjne pływanie rekreacyjne po Jeziorze Dziekanowskim jachtem Omega
Rejs jachtem Giga na trasie Iława – Elblšg – Iława. 18-23 lipca oraz 23-28 lipca
Rejs morski po Bałtyku 1-10 sierpnia
Dwuetapowy rejs po Wiœle z Łomianek do Płocka 12-13 wrzeœnia oraz 14-18 wrzeœnia
Szkolenie i egzamin na patent żeglarza jachtowego - dla młodzieży i dorosłych
Otwarte prelekcje i pokazy zdjęć w Centrum Kultury w Łomiankach


Udział w większoœci zajęć jest bezpłatny. Iloœć miejsc ograniczona.

Szczegóły i warunki uczestnictwa na www.jkl.waw.pl  oraz www.facebook.com/jachtklublomianki

Projekt Szkoła Żeglarstwa dofinansowano ze œrodków Gminy Łomianki

Do góry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki