Ognisko dla sympatyków żeglarstwa
30 maja (sobota) od godz. 20.00 do 23 00
 nad Jeziorem Dziekanowskim obok przystani „Bar na Skarpie”

Stowarzyszenie „Jachtklub Łomianki” zaprasza wszystkich sympatyków żeglarstwa na ognisko.
W planach: prezentacja i promocja programu „Szkoła żeglarstwa” 2015,  wspólne œpiewanie i opowieœci żeglarskie.


Rodzinne pływanie rekreacyjne
31 maja 2015
I tura godz. 12.00-14.00
II tura godz. 14.00-16.00

Stowarzyszenie "Jachtklub Łomianki" zaprasza na pierwsze w tym sezonie zajęcia na Jeziorze Dziekanowskim na jachcie typu Omega. W programie: szkolenie z bezpiecznego manewrowania jachtem żaglowym, nauka węzłów żeglarskich i prac bosmańskich.

Zajęcia sš bezpłatne. Iloœć miejsc ograniczona, obowišzujš zapisy. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres jkl.anv@wp.pl lub kontakt telefoniczny 880 358 430. Zajęcia realizowane w ramach projektu "Szkoła żeglarstwa" dofinansowanego przez Gminę Łomianki.

[obrazek]


PROGRAM SZKOŁA ŻEGLARSTWA
Łomianki 2015


Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki  zaprasza mieszkańców z terenu Miasta i Gminy Łomianki na cykl zajęć zwišzanych z naukš, promocjš i uprawianiem żeglarstwa.

W programie między innymi:

Weekend żeglarski nad Jeziorem Dziekanowskim 30 i 31 maja
Wakacyjne pływanie rekreacyjne po Jeziorze Dziekanowskim jachtem Omega
Rejs jachtem Giga na trasie Iława – Elblšg – Iława. 18-23 lipca oraz 23-28 lipca
Rejs morski po Bałtyku 1-10 sierpnia
Dwuetapowy rejs po Wiœle z Łomianek do Płocka 12-13 wrzeœnia oraz 14-18 wrzeœnia
Szkolenie i egzamin na patent żeglarza jachtowego - dla młodzieży i dorosłych
Otwarte prelekcje i pokazy zdjęć w Centrum Kultury w Łomiankach


Udział w większoœci zajęć jest bezpłatny. Iloœć miejsc ograniczona.

Szczegóły i warunki uczestnictwa na www.jkl.waw.pl  oraz www.facebook.com/jachtklublomianki

Projekt Szkoła Żeglarstwa dofinansowano ze œrodków Gminy Łomianki

Do góry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki