Warsztaty Fundacji Art Point
dla dzieci  młodzieży inspirowane sztukš Tadeusza Kantora

18 i 20 sierpnia godz. 14.00-18.00

Centrum Kultury w Łomiankach oraz Fundacja ART POINT Serdecznie zaprasza do uczestnictwa w
projekcie  „TAM GDZIE DRAMAT SIĘ STAJE”  – Kantor 2015 w Łomiankach w ramach którego przybliżymy sztukę oraz osobę Tadeusza Kantora nie tylko od strony efektów czy spektakli, ale  także zagłębimy się w przyœwiecajšce mu idee, poznamy artystyczny, historyczny i społeczny kontekst kształtowania się twórczoœci Mistrza.

18 sierpnia
"ILUZJA CZY KONKRETNA RZECZYWISTOŒĆ": zapraszamy na warsztaty plastyczne dzieci i młodzież w wieku 7-14 lat. Limit miejsc 12.
W ramach zajęć ukazany zostanie zwišzek między spontanicznoœciš malarskiego działania, a zjawiskiem happeningu i performance'u. Nie tylko prace uczestników będš inspirowane twórczoœciš artysty ale również metoda prowadzenia zajęć. W trakcie warsztatów postaramy się odtworzyć tę niepowtarzalnš  atmosferę pracy Mistrza, tworzenia i "stawania się" dzieł.

20 sierpnia
„TEATR WYDARZEє -  warsztaty teatralno- performatywne, skierowane do młodzieży w wieku 11-18 lat 
Limit miejsc 12.
Zajęcia będš miały na celu przybliżenie procesu twórczego Tadeusza Kantora wpisanego w czasy i przeżycia twórcy. Jego podejœcie do aktora, metody pracy nad słowem itp.
Będziemy inspirować się spektaklami teatralnymi Kantora , które działy się „tu i teraz” oraz podejœcie Mistrza do ukazywania w przedstawieniu osobowoœci  aktorów. Zamierzamy również przybliżyć młodzieży idee - "spektakl jako „eksplozja kreacyjna”.

Warsztaty będš prowadzone przez artystów :absolwentów oraz studentów Akademii Sztuk Pięknych oraz Akademii Teatralnej.
 
 
[obrazek]Fundacja ART POINT serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w warsztatach
scenograficzno-plastycznych oraz performatywno-teatralnych  inspirowanych twórczoœciš Tadeusza Kantora.

WSTĘP WOLNY!
Propozycja dla tych, którzy:
chcš poznać grę aktorskš, 
bawić się w kreatywny sposób,
rozwijać spontanicznoœć  inspirujšc się jednym  z największych polskich  reżyserów i malarzy

terminy zajeć plastycznych:
18 sierpnia g.14.00 - ul.Wiejska 12 a
16 wrzeœnia g.16.00 - ul.Łyżwiarska 5

terminy zajęć teatralnych:
20 sierpnia g.14.00 - ul. Wiejska 12a
18 wrzeœnia g. 17.00- ul.Łyżwiarska 5

zapisy pod adresem :
apartpoint@onet.pl
tel. 603 371 170 / 781 802 981
Zadanie współfinansowane ze œrodków Gminy Łomiank


Do góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki