Warsztaty Fundacji Art Point
dla dzieci  modziey inspirowane sztuk Tadeusza Kantora

18 i 20 sierpnia godz. 14.00-18.00

Centrum Kultury w omiankach oraz Fundacja ART POINT Serdecznie zaprasza do uczestnictwa w
projekcie  TAM GDZIE DRAMAT SI STAJE  Kantor 2015 w omiankach w ramach ktrego przybliymy sztuk oraz osob Tadeusza Kantora nie tylko od strony efektw czy spektakli, ale  take zagbimy si w przywiecajce mu idee, poznamy artystyczny, historyczny i spoeczny kontekst ksztatowania si twrczoci Mistrza.

18 sierpnia
"ILUZJA CZY KONKRETNA RZECZYWISTO": zapraszamy na warsztaty plastyczne dzieci i modzie w wieku 7-14 lat. Limit miejsc 12.
W ramach zaj ukazany zostanie zwizek midzy spontanicznoci malarskiego dziaania, a zjawiskiem happeningu i performance'u. Nie tylko prace uczestnikw bd inspirowane twrczoci artysty ale rwnie metoda prowadzenia zaj. W trakcie warsztatw postaramy si odtworzy t niepowtarzaln  atmosfer pracy Mistrza, tworzenia i "stawania si" dzie.

20 sierpnia
TEATR WYDARZEє -  warsztaty teatralno- performatywne, skierowane do modziey w wieku 11-18 lat 
Limit miejsc 12.
Zajcia bd miay na celu przyblienie procesu twrczego Tadeusza Kantora wpisanego w czasy i przeycia twrcy. Jego podejcie do aktora, metody pracy nad sowem itp.
Bdziemy inspirowa si spektaklami teatralnymi Kantora , ktre dziay si tu i teraz oraz podejcie Mistrza do ukazywania w przedstawieniu osobowoci  aktorw. Zamierzamy rwnie przybliy modziey idee - "spektakl jako eksplozja kreacyjna.

Warsztaty bd prowadzone przez artystw :absolwentw oraz studentw Akademii Sztuk Piknych oraz Akademii Teatralnej.
 
 
[obrazek]


Fundacja ART POINT serdecznie zaprasza dzieci i modzie do udziau w warsztatach
scenograficzno-plastycznych oraz performatywno-teatralnych  inspirowanych twrczoci Tadeusza Kantora.

WSTP WOLNY!
Propozycja dla tych, ktrzy:
chc pozna gr aktorsk, 
bawi si w kreatywny sposb,
rozwija spontaniczno  inspirujc si jednym  z najwikszych polskich  reyserw i malarzy

terminy zaje plastycznych:
18 sierpnia g.14.00 - ul.Wiejska 12 a
16 wrzenia g.16.00 - ul.ywiarska 5

terminy zaj teatralnych:
20 sierpnia g.14.00 - ul. Wiejska 12a
18 wrzenia g. 17.00- ul.ywiarska 5

zapisy pod adresem :
apartpoint@onet.pl
tel. 603 371 170 / 781 802 981
Zadanie wspfinansowane ze rodkw Gminy omiank


Do gry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki