Kalendariumrss

26 czerwca godz. 18:20

Asertywnoœć w działaniu, czyli o sztuce stawiania granic i odwadze powiedzenia NIE

29 czerwca 2019 r. godz. 14:00

Teatrzyk osiedlowy. WYSPA PACYNEK Plac przy ul. Baczyńskiego. Łomianki

29 czerwca godz. 19:00 - 22:00

DJ Marek Sierocki / Letnia Potańcówka przy Centrum Kultury

30 czerwca. 2019 r. godz. 20:00

Koncert zespołu Same Suki. SCENA PLENEROWA

5 lipca godz. 21:30

Seans z muzykš na żywo "Brzdšc" - Letnie Kino Plenerowe

6 lipca godz. 19:00 - 22:00

DJ Marek Sierocki / Letnia Potańcówka w Dšbrowie Leœnej

7 lipca 2019 r. godz. 20:00

Łukasz Jemioła. Koncert Disco Solo. SCENA PLENEROWA

12 lipca godz. 21:30

INCEPCJA - Kino plenerowe

14 lipca 2019 r. godz. 14:00

Bajeczna Fiesta. Teatrzyk dla dzieci. SCENA PLENEROWA

14 lipca godz. 20:00

UN AMORE PER SEMPRE - MIŁOŒĆ NA ZAWSZE ROCK I KLASYKA w wykonaniu ROCK DUO VIVA IVO

19 lipca godz. 21:30

La La Land - Kino plenerowe

20 lipca godz. 19:00 - 22:00

Letnia potańcówka - SADOWA

1 - 26 lipca 2019 r.

Halo wakacje 2019! cz.I

26 lipca godz. 21:30

Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknšł - Kino plenerowe

27 lipca 2019 r. godz. 14:00

Teatrzyk Osiedlowy. Opowieœci starego kredensu. Plac zabaw w Kiełpinie

27 lipca godz. 19:00 - 22:00

Letnia Potańcówka - KIEŁPIN

23 sierpnia 2019 r. godz. 19:30

IRENA SANTOR. Jubileusz Œpiewam, czyli jestem.

12 - 29 sierpnia 2019 r.

Halo wakacje 2019! cz. II

Halo Wakacje 2019 - oferta popołudniowa

Lipiec - sierpień 2019

31 sierpnia 2019 r. godz. 18:00

HIP HOP Koncert. O.S.T.R i inni


„Projekt Kultura” realizowany w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015
Spektakl taneczny – teatr tańca
Informacja dla młodzieży i Rodziców


Szanowni Państwo
Happy Dance Studio jest partnerem projektu realizowanego w ramach Programu Inicjatyw lokalnych „Projekt Kultura”. Głównym organizatorem przedsięwzięcia jest Centrum Kultury w Łomiankach. Założenie jest takie, że program będzie trwał od poczštku wrzeœnia do końca paŸdziernika 2015r i zakończy się spektaklem tanecznym na scenie widowiskowej  CK.
W projekt angażujemy głównie gimnazjalistów z grup tanecznych z CK. Wszystkim uczestnikom z grup młodzieżowych zaproponowaliœmy udział w zajęciach, nie ma  castingów ani żadnej selekcji. Do projektu mogš się też zgłaszać nastolatki nie uczęszczajšce do tej pory na zajęcia taneczne/ można zaprosić swoje nietańczšce jeszcze koleżanki i kolegów/. Program obejmie także naukę tańca od podstaw.

Młodzież w wieku gimnazjalnym przechodzi trudny okres dojrzewania i potrzebuje pozytywnych przykładów i wzorców. Jeœli weŸmie udział w przedsięwzięciu, które sama po częœci stworzy i wykreuje tym mocniejszy będzie bodziec do kształtowania akceptacji wœród rówieœników. Uczestnikom zostanie postawiony na poczštku cel- przygotowanie spektaklu tanecznego na podstawie scenariusza. Będš oni mogli kreować swoje pomysły poprzez tworzenie własnych „scenek” i „partii solowych” w ramach scenariusza. Te wszystkie działania pobudzš kreatywnoœć i wyobraŸnię gimnazjalistów.

[obrazek]

Osoby zaangażowane w projekt z  Happy Dance Studio:
Zuzanna Kwiatkowska prowadzi w Centrum Kultury w Łomiankach zajęcia taneczne dla dzieci młodzieży i dorosłych w ramach swojego studia tańca Happy Dance Studio. Studio jest otwarte na wszystkich, nie robi selekcji, każdy może tańczyć niezależnie od predyspozycji, wyglšdu, tuszy czy umiejętnoœci. W ten sposób promujemy pozytywne wzorce: akceptację, empatię i zrozumienie. W projekt zaangażowane zostanš również choreografowie z CK miedzy innymi Monika Gęborys specjalizujšca się w tańcu street dance: Hip-Hop, House, Dancehall,  Natalia Zduńska od technik jazz, modern jazz, Hip-Hop. oraz Zuzanna Kwiatkowska, taniec towarzyski, taniec nowoczesny, która również zadeklarowała wolontariat  w reżyserii  spektaklu. Ponadto Magdalena Modlibowska,  mama jednej z tancerek, profesjonalna charakteryzatorka na co dzień pracujšcš z aktorami i artystami, pomoże nam w charakteryzacji. Scenariusz został napisany przez scenopisarza i copywritera, Urszulę Ginalskš.  Nad całoœciš organizacji będzie czuwać Karolina Stanisławska.

[obrazek]

Poprzez ten projekt chcemy zintegrować grupę młodzieży ok 15-30 osób, głównie gimnazjalistów, wzmocnić pozytywne zachowania w grupie, odcišgnšć młodzież od komputerów, smartfonów. Pierwszeństwo będš mieć gimnazjaliœci, a następnie zdecyduje kolejnoœć zgłoszeń.  Częœć zadań tanecznych będziemy realizować na naszych stałych zajęciach tanecznych w CK w tygodniu. Nasze doœwiadczenia wskazujš, że młodzież gimnazjalna ma zajęty czas po lekcjach w tygodniu, zatem poprowadzimy zajęcia i próby w soboty w godz. 11-13 lub 12-14, gdzie skupimy się na pracy ze scenariuszem spektaklu.

[obrazek]

Nabór uczestników do projektu obywa się poprzez młodzieżowe zespoły taneczne działajšce w CK jak również poprzez informacje na stronach www CK i portalu Łomianki. 

Udział w projekcie jest bezpłatny, ewentualne drobne wydatki dotyczyć będš np. kosztu kosmetyków do makijażu na spektakl końcowy tak jak to miało miejsce przy konkursie „Kulturomaniak”.W razie pytań i chęci zgłoszenia swojego udziału prosimy o telefon do Pani Karoliny Stanisławskiej tel. 695-200-532 lub zgłoszenie na lekcji do instruktora lub na mail happydancestudio@wp.pl

Pozdrawiamy
HAPPY DANCE STUDIO


Do góry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki