Piknik z cyklu "WięŸ pokoleń"
Zawisza wczoraj i dziœ
5.09.2015 (sobota) GODZ. 11.00-14.00
Centrum Kultury w Łomiankach, ul. Wiejska 12a

W programie:
- punkt rekruta
- rekonstrukcja harcerskiej poczty polowej
- rekonstrukcja barykady powstańczej
- prezentacja broni oraz sprzętu z czasu Powstania Warszawskiego
- motopompiarze
                   
Projekt realizujš członkowie Grupy Historyczno-Edukacyjnej "Szare Szeregi".
Na piknik zaprasza Stowarzyszenie Dobro Wspólne Łomianki.

Grupa Historyczno-Edukacyjna "Szare Szeregi" skupia dzieci i młodzież w wieku od 10 lat i powyżej. Głównym celem jest wychowanie dzieci i młodzieży w myœl hasła Bóg, Honor, Ojczyzna. Zdobywanie wiedzy o Szarych Szeregach działajšcych podczas konspiracji z szczególnym uwzględnieniem okresu Powstania Warszawskiego. Jest to gupa o charakterze patriotycznym. Bierze udział w obchodach œwišt państwowych, rocznic historycznych. Wœród dzieci i młodzieży jest podział na dwie grupy wiekowe. Młodsi to "Zawiszacy"- najmłodsi żołnierze  Armii Krajowej. Starsi to œredni szczebel Szarych Szeregów Bojowe Szkoły - BS. Pielęgnujš więzi pokoleń z kombatantami Szarych Szeregów poprzez organizowanie spotkań z dziećmi i młodzieżš. Stowarzyszenie działa w myœl ideologii harcerskiej. Organizujš obozy, zimowiska i inne wyjazdy w miejsca historycznie zwišzanych z Armiš Krajowš.

[obrazek]

Do góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki