Rozpoczęliœmy realizację "Projektu Kultura"!


Z końcem wakacji mieszkańcy naszej gminy rozpoczęli prace nad realizacjš swoich inicjatyw zgłoszonych w ramach „Projektu Kultura” realizowanego w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015.
Poniżej można przeczytać pierwsze informacje o realizowanych inicjatywach.

...........................................................................................................................

1. Rower, żaglówka, kajak, wędrówka – co jest Twojš Pasjš? – złożony przez Mdm „Młodzi dla Młodych”

Pierwsza Łomiankowska Gra Terenowa już za nami! Dzięki wsparciu Centrum Kultury w Łomiankach udało nam się (absolwentom i uczestnikom Koła Turystycznego działajšcego przy Gimnazjum w Dziekanowie Leœnym) zrealizować nasze marzenie – zainteresować turystykš jak największš grupę gimnazjalistów.

[obrazek]

Wnioskujšc z przebiegu samej gry, licznych podziękowań oraz pytań o kolejnš edycję sšdzimy, że nam się udało. Uczestnicy stanęli przed nie lada wyzwaniem. Czekało na nich szeœć punktów szkoleniowych z różnych dziedzin turystyki i kultury rozrzuconych po pięknych, aczkolwiek nieznanych terenach gminy.

[obrazek]

Wymagajšcy, ale przesympatyczni opiekunowie sprawdzali po drodze wiedzę swoich podopiecznych z zakresu posługiwania się mapš i kompasem, niejednokrotnie nadkładajšc drogi jeœli ich grupa uparła się na obranie innego szlaku. Każdy mógł znaleŸć coœ dla siebie.

[obrazek]

Prowadziliœmy szkolenia żeglarskie, kajakarskie, rowerowe, survivalowe, kurs pierwszej pomocy oraz warsztaty kreatywnego spędzania wolnego czasu. Sobotę zakończyliœmy ogniskiem w Wilczeńcu, gdzie œpiewom przy dŸwiękach gitary i zapachu smażonej w ogniu kiełbaski nie było końca.

[obrazek]

[obrazek]

Oficjalne zakończenie odbyło się w Stajni Lider, gdzie wyłoniliœmy zwycięzcę konkursu, rozdaliœmy nagrody, pamištki, informatory kulturalno-turystyczne oraz miło spędziliœmy czas przy grillu. Jesteœmy niezwykle dumni z naszych podopiecznych, którzy w ten weekend wykazali się niezwykłš kreatywnoœciš, hartem ducha, wytrzymałoœciš fizycznš i cierpliwoœciš, a ich zaangażowania nie zdołała zmniejszyć nawet kiepska pogoda.

[obrazek]

Mamy nadzieję, że nasza gra nie będzie pierwszym i ostatnim tego typu wydarzeniem w naszej gminie wobec czego zapewniamy, że jeœli będzie taka potrzeba chętnie zajmiemy się organizacjš. Czy stworzymy nowš tradycję łomiankowskich gier terenowych? To zależy tylko od Was, Drodzy Gimnazjaliœci.
Anna Hertmanowska

Słów kilka od uczestników:
„Œwietnie się bawiłam. Klimat był niesamowity – czułam się bardzo swobodnie. Opiekunowie i wolontariusze byli bardzo przyjaŸni. Poznałam wiele fajnych osób i przekonałam się, że dzień bez telefonu może być udany. Do tej pory nie wiedziałam, że w Łomiankach jest tyle atrakcji. Bardzo mi się podobało i chciałabym aby taka gra się powtórzyła.”
Melania Żukowska

„Zostałem przydzielony do grupy 3 ze znajomymi. Naszymi liderami byli Michał i Ewa. Nasza grupa była najlepsza! Na 140 punktów w konkursie zdobyliœmy 133. Brane pod uwagę były: nazwa i motto grupy, piosenka oraz punkty otrzymane na poszczególnych szkoleniach. Jestem bardzo zadowolony, że postanowiłem wybrać się na tę grę.”
Marcin Radzikowski

„To była naprawdę fantastyczna impreza i mam nadzieję, że kiedyœ to powtórzymy.”
Gabi Belka

[obrazek]

................................................................................................................................

2. „Tacy jesteœmy” – społecznoœć Łomianek oczami młodych  – złożony przez Agnieszkę Rekosz-Barylak[obrazek]
[obrazek]

11.09.2015 w Centrum Kultury odbyło się spotkanie organizacyjne z młodzieżš gimnazjalnš i licealnš, która w ramach projektu " Tacy jesteœmy. Społecznoœć Łomianek oczami młodych" będzie uczestniczyła w warsztatach filmowych, w zespołach realizacyjnych nagra reportaż lub film dokumentalny oraz weŸmie udział w uroczystej gali i festiwalu filmów młodzieżowych w Łomiankach.

[obrazek]

Rozpoczęliœmy także realizację drugiego etapu projektu "Tacy jesteœmy. Społecznoœć Łomianek oczami młodych". Na warsztatach odbywajšcych się w Centrum Kultury, młodzież gimnazjalna i licealna poznaje tajniki prawdziwej sztuki filmowej.

[obrazek]

[obrazek]

....................................................................................................................


3. Spektakl taneczny – teatr tańca – złożony przez Michała Kwiatkowskiego

Szanowni Państwo
Happy Dance Studio jest partnerem projektu realizowanego w ramach Programu Inicjatyw lokalnych „Projekt Kultura”. Głównym organizatorem przedsięwzięcia jest Centrum Kultury w Łomiankach. Założenie jest takie, że program będzie trwał od poczštku wrzeœnia do końca paŸdziernika 2015r i zakończy się spektaklem tanecznym na scenie widowiskowej  CK.
W projekt angażujemy głównie gimnazjalistów z grup tanecznych z CK. Wszystkim uczestnikom z grup młodzieżowych zaproponowaliœmy udział w zajęciach, nie ma  castingów ani żadnej selekcji. Do projektu mogš się też zgłaszać nastolatki nie uczęszczajšce do tej pory na zajęcia taneczne/ można zaprosić swoje nietańczšce jeszcze koleżanki i kolegów/. Program obejmie także naukę tańca od podstaw.

Młodzież w wieku gimnazjalnym przechodzi trudny okres dojrzewania i potrzebuje pozytywnych przykładów i wzorców. Jeœli weŸmie udział w przedsięwzięciu, które sama po częœci stworzy i wykreuje tym mocniejszy będzie bodziec do kształtowania akceptacji wœród rówieœników. Uczestnikom zostanie postawiony na poczštku cel- przygotowanie spektaklu tanecznego na podstawie scenariusza. Będš oni mogli kreować swoje pomysły poprzez tworzenie własnych „scenek” i „partii solowych” w ramach scenariusza. Te wszystkie działania pobudzš kreatywnoœć i wyobraŸnię gimnazjalistów.

[obrazek]

Osoby zaangażowane w projekt z  Happy Dance Studio:
Zuzanna Kwiatkowska prowadzi w Centrum Kultury w Łomiankach zajęcia taneczne dla dzieci młodzieży i dorosłych w ramach swojego studia tańca Happy Dance Studio. Studio jest otwarte na wszystkich, nie robi selekcji, każdy może tańczyć niezależnie od predyspozycji, wyglšdu, tuszy czy umiejętnoœci. W ten sposób promujemy pozytywne wzorce: akceptację, empatię i zrozumienie. W projekt zaangażowane zostanš również choreografowie z CK miedzy innymi Monika Gęborys specjalizujšca się w tańcu street dance: Hip-Hop, House, Dancehall,  Natalia Zduńska od technik jazz, modern jazz, Hip-Hop. oraz Zuzanna Kwiatkowska, taniec towarzyski, taniec nowoczesny, która również zadeklarowała wolontariat  w reżyserii  spektaklu. Ponadto Magdalena Modlibowska,  mama jednej z tancerek, profesjonalna charakteryzatorka na co dzień pracujšcš z aktorami i artystami, pomoże nam w charakteryzacji. Scenariusz został napisany przez scenopisarza i copywritera, Urszulę Ginalskš.  Nad całoœciš organizacji będzie czuwać Karolina Stanisławska.

[obrazek]

Poprzez ten projekt chcemy zintegrować grupę młodzieży ok 15-30 osób, głównie gimnazjalistów, wzmocnić pozytywne zachowania w grupie, odcišgnšć młodzież od komputerów, smartfonów. Pierwszeństwo będš mieć gimnazjaliœci, a następnie zdecyduje kolejnoœć zgłoszeń.  Częœć zadań tanecznych będziemy realizować na naszych stałych zajęciach tanecznych w CK w tygodniu. Nasze doœwiadczenia wskazujš, że młodzież gimnazjalna ma zajęty czas po lekcjach w tygodniu, zatem poprowadzimy zajęcia i próby w soboty w godz. 11-13 lub 12-14, gdzie skupimy się na pracy ze scenariuszem spektaklu.

[obrazek]

Nabór uczestników do projektu obywa się poprzez młodzieżowe zespoły taneczne działajšce w CK jak również poprzez informacje na stronach www CK i portalu Łomianki. 

Udział w projekcie jest bezpłatny, ewentualne drobne wydatki dotyczyć będš np. kosztu kosmetyków do makijażu na spektakl końcowy tak jak to miało miejsce przy konkursie „Kulturomaniak”.W razie pytań i chęci zgłoszenia swojego udziału prosimy o telefon do Pani Karoliny Stanisławskiej tel. 695-200-532 lub zgłoszenie na lekcji do instruktora lub na mail happydancestudio@wp.pl

.................................................................................................................................

4. „Buraków – wczoraj i dziœ. Wystawa fotografii i spotkanie mieszkańców Osiedla”
 
– złożony przez Grupę nieformalnš „Dom Spotkań Sšsiedzkich w Burakowie”

[obrazek]

.................................................................................................................................5. „Podróż z tańcem” przez kraje Unii Europejskiej – dla Seniorów z Łomianek – złożony przez Grupę Roztańczonych Seniorów Łomianek

„Podróż z tańcem” przez kraje Unii Europejskiej to inicjatywa skierowana do Seniorów z Łomianek Zajęcia wystartowały w œrodę 19 sierpnia i będš trwały do końca paŸdziernika 2015r. w Centrum Kultury w Łomiankach i obejmš tanecznš podróż przez kraje Unii Europejskiej tzn. warsztaty taneczne składajšce się z nauki tańców: greckich, włoskich, hiszpańskich, romskich – cygańskich. Projekt ma za zadanie integrację œrodowiska oraz rozwój zainteresowań uczestników. Wpisuje się również w program społeczny majšcy na celu aktywizację seniorów. Taniec połšczony z naukš nowych nieznanych form ruchu wpływa na  utrzymanie dobrego, ogólnego stanu zdrowia, kondycji fizycznej i samopoczucia, a efektem zajęć będzie także znalezienie wspólnej formuły - tańca na  spędzenie czasu w gronie przyjaciół. Na zakończenie warsztatów – wyprawa do Teatru Wielkiego na spektakl baletowy „Casanova w Warszawie”. Zapraszamy Seniorów z Łomianek do udziału w projekcie.

[obrazek]

Informacje, zapisy:  Ewa Stanisławska tel. 604 461 411
O prowadzšcym:
Mgr Ewa Stanisławska, prowadzi w czasie trwania roku szkolnego zajęcia taneczne z seniorami  w Klubie „Piaski” jak również zajęcia taneczne dla seniorów, dzieci i młodzieży i dorosłych na Bielanach, w Gminie Łomianki oraz w ramach zajęć UTW w Ożarowie Mazowieckim.  Wykształcenie zawodowe w zakresie tańca – Państwowa Szkoła Baletowa w Warszawie, ul. Moliera, Wydział Pedagogiczny; Wykształcenie Wyższe Pedagogiczne – Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie; Taniec Towarzyski w okresie studiów na uczelni jako para turniejowa; 30 letnia praktyka zawodowa w różnych grupach wiekowych: od przedszkolaków do Uniwersytetów Trzeciego Wieku; specjalista w zakresie tańca z dziećmi i młodzieżš upoœledzonš umysłowo (15 letnie doœwiadczenie w prowadzeniu terapeutycznych zajęć tanecznych); specjalista w pracy z seniorami.

.............................................................................................................................

[obrazek]
Archiwum wydarzeń poprzedzajšcych realizację projektów:

Do góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki