Spotkanie organizacyjne w ramach projektu
"Tacy jestemy - spoeczno omianek oczami modych"
11 wrzenia godz. 18.00

Zapraszamy modzie chtn do wzicia udziau w projekcie filmowym do udziau w spotkaniu informacyjnym. Udzia w projekcie jest bezpatny.

[obrazek]
[obrazek]


Do gry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki