Bitwa pod Łomiankami 1939

Zapraszamy na V Jubileuszowš Rekonstrukcję „Bitwa pod Łomiankami 1939”, która odbędzie się 20 wrzeœnia 2015 r.

W programie:
• godz. 12.00 - uroczysta Polowa Msza Œw. z udziałem
  Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego i pododdziałów historycznych
  przy Cmentarzu Wojskowym w Kiełpinie;
• godz. 13.45 - przemarsz na pole bitwy (Klub Wiejski "Wilczeniec", ul. Koœcielna Droga 10)  rekonstruktorów,   mieszkańców Łomianek oraz przybyłych na uroczystoœci goœci;
• godz. 14.15-16.00 - 5. jubileuszowa rekonstrukcja
  pn. „Bitwa pod Łomiankami 1939” - widowisko plenerowe
  o walkach w 1939 roku i szarży 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich

[obrazek]

Do góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki