Zapraszamy na  wykład  
24 .10.2012 r. o godz. 18.00 
w Domu Kultury  ul. Wiejska 12a ( wejœcie od ul. Goœcińcowej) w Sali Widowiskowej.
Barbara Riss – Czesława Miłosza droga do Nobla

   Barbara Riss jestem filologiem, absolwentkš Uniwersytetu Warszawskiego. Od wielu lat pracuje w Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza. Zajmuje się tam edukacjš i upowszechnianiem zbiorów, ma pod opiekš zmerytorycznš) ekspozycję mickiewiczowskš. Przygotowała kilka dużych wystaw, m.in. „Sybir romantyków”, „Wielka rewia STS”, „Evviva l’Arte” oraz wystaw poœwięconych poszczególnym poetom, od Ignacego Krasickiego po… Czesława Miłosza (wystaw poœwięconych autorowi Ocalenia zrealizowałam nawet kilka, tę z 1996 roku – w Studio Koncertowym przy ul. Woronicza 17 otwierał sam Poeta). 
   Opublikowała na łamach prasy sporo szkiców o pisarzach (np. O Zbigniewie Herbercie, Wisławie Szymborskiej, Zofii Nałkowskiej, Witkacym), recenzji (także teatralnych) i wywiadów z literatami lub ludŸmi teatru (z Tadeuszem Kantorem, Stanisławem Radwanem, Tadeuszem Bradeckim, Jerzym Grzegorzewskim i in.). Wydała wybory poezji Adama Mickiewicza i Leopolda Staffa. Przygotowała do druku kilka tomów wspomnień i korespondencji, w tym  ilustrowanš antologię „O miłoœci. Listy pisarzy polskich”, a niedawno Jerzego Andrzejewskiego i Czesława Miłosza Listy 1904-1981 (Biblioteka Więzi, Warszawa 2011).
 
 Zapraszamy. Wstęp wolny                                                                                

Zdjęcie poniżej:
Spotkanie z Czesławem Miłoszem w Muzeum Literatury w Warszawie w 1994 roku.

[obrazek]


Do góry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki