JĘZYK FRANCUSKI DLA DZIECI
LES PETITS FRANÇAIS

[obrazek]

lekcja pokazowa odbędzie się 22.09, a kolejna 29.09:
10:00 dzieci z opiekunem (2-5 lat)
17:00 dzieci w wieku wczesnoszkolnym
zapisy telefonicznie lub osobiœcie w CK


kiedy?
Zajęcia “Maluch + Rodzic/Opiekun”:
Zajecia przeznaczone dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat. Dzieci przychodzš wraz z rodzicem / opiekunem. Maksymalna iloœć dzieci w grupie to 8 osób. Zajęcia trwaja 40 min.
ˇ Wtorki godz. 9:30 – 10:10

Zajęcia dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym (I-III klasa)
Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku od 6 do 8 lat w grupach 7-10 osobowych. 
ˇ Wtorki (sala klubowa)
10:20 – 11:05
13:00 – 13:45

ˇ Czwartki (sala taneczna)
12:00 – 12:45
13:00 – 13:45

koszt zajęć:

Zajęcia “Maluch + Rodzic/Opiekun”:
Karnet miesięczny 110zł (œrednio 4 spotkania w miesišcu)

Zajęcia dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym (I-III klasa)
Karnet miesięczny:
ˇ  Spotkania 1 raz w tygodniu po 45 min. koszt 100zł
ˇ  Spotkania 2 razy w tygodniu po 45 min. koszt 180zł

Do dyspozycji chętnych rodziców jest płyta z nagraniami wykorzystywanymi na zajęciach – dzięki temu kontakt z francuskim może być praktycznie codzienny (koszt płyty z ksišżeczkš 50 zł).

O zajęciach:

METODA "LES PETITS FRANCAIS – MALI FRANCUZI", to profesjonalna Szkoła Języka Francuskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat) i wczesnoszkolnym (6-8 lat). Zajęcia prowadzimy całkowicie autorskš metodš nauczania, której autorkš jest pani Agata Szumska. Metoda ta powstała w oparciu o najnowsze badania z zakresu metodyki nauczania języków obcych dzieci, ale przede wszystkim, w oparciu o obserwacje i doœwiadczenie w pracy z najmłodszymi słuchaczami samej Autorki projektu.

Nasza metoda powstała, aby umożliwić uczenie się języka francuskiego jak najmłodszym dzieciom. Na zajęciach dziecko odkrywa język francuski w sposób zupełnie naturalny, tak jak język ojczysty: poprzez œmiech, zabawę, wszystkie zmysły, ruch, taniec i œpiew. Dzieciom towarzyszš dwa sympatyczne pluszaki: wzruszajšca i uczuciowa Owca Minia oraz jej odpowiedzialny i rozsšdny przyjaciel Pies Yaroslav. Każde zajęcia rozpoczynajš się rytualnymi piosenkami, które przenoszš dzieci do magicznego œwiata Małej Francji, gdzie mówi się wyłšcznie po francusku. Tam właœnie wraz z Miniš i Yaroslavem, dzieci przeżywajš ich małe i większe przygody, a przy okazji – uczš się wraz z nimi mówić i rozumieć w języku docelowym. Nauka odbywa się od razu przydatnymi w życiu codziennym dzieci zdaniami, które pozwalajš im wyrazić ich potrzeby, emocje, gusta i preferencje.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu prezentujšcego fragmenty zajęć, zasady metody oraz wypowiedŸ rodzica dwójki naszych małych uczniów:
 


lektorzy:
Szkoła zapewnia starannie wybranych lektorów nie tylko doskonale władajšcych językiem francuskim, ale  posiadajšcych doœwiadczenie w pracy z dziećmi, pozytywnš energię i poczucie humour J. Lektorzy zrzeszeni w sieci LES PETITS FRANCAIS spotykajš się regularnie, aby wymieniać się doœwiadczeniami, uczestniczyć w szkoleniach i wspólnie rozwijać metodę.

-->więcej informacji
[obrazek] 

 

 Do góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki