Kalendariumrss

23 sierpnia

Halo Lato. Animacje artystyczne w plenerze. Wstęp wolny

24 sierpnia

Letnie Kino plenerowe: "The Babadook". Wstęp wolny

25 sierpnia

Potańcówka na Deskach. Dziekanów Polski, przy szkole

25 sierpnia

Halo Lato. Animacje artystyczne w plenerze. Wstęp wolny

30 sierpnia

Wielki Finał Halo Lato. Scena plenerowa przy Centrum Kultury

27-31 sierpnia

Półkolonie z MatFrajdš. Całodzienne zajęcia edukacyjno-kulturalne w wakacje. II Turnus

31 sierpnia

Koncert na Pożegnanie Lata

1 wrzeœnia

79.rocznica wybuchu II wojny œwiatowej

8 wrzeœnia

Potańcówka na Deskach. Dšbrowa Leœna, plac zabaw

8 wrzeœnia

Spektakl dla dzieci: Skrzydlaty Odlot. Centrum Kultury w Łomiankach

9 wrzeœnia

Jarmark Ludowy. Plac przy Centrum Kultury. Wstęp wolny

9 wrzeœnia

Koncert: Smolasty. Scena na Wiejskiej. Wstęp wolny

14 wrzeœnia

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. SP2 w Łomiankach

15 wrzeœnia

Koncert: Olga Szomańska. Centrum Kultury w Łomiankach

22 wrzeœnia

Spektakl teatralny: Zakochany Miœ. ICDS w Łomiankach

29 wrzeœnia

Koncert zespołu Czerwony Tulipan. Centrum Kultury w Łomiankach

30 wrzeœnia

Zawsze na przedzie. Spektakl z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległoœci

12 paŸdziernika

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

26 paŸdziernika

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. SP2 w Łomiankach

9 listopada

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika;projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny.


[obrazek]

Gimnastyka korekcyjna

pierwsze zajęcia 9.10.2015

kiedy?
grupa 5 - 7 lat godz.  17.00 - 17.30
grupa 8 - 12 lat godz. 17.35 -18.05

koszt:
koszt 60 zł m-c 1 x tyg. i 100 zł 2 x tyg.

O zajęciach:
Zajęcia będš prowadzone przez  Fizjoterapeutkę Aleksandrę Kłak , która na pierwszych zajęciach wykonana podstawowe badanie wad postawy. Dzięki temu każde dziecko będzie mogło wykonywać indywidualnie dobrane ćwiczenia. Dodatkowo prowadzšca jest dyplomowanym Ratownikiem medycznym więc zadba o bezpieczeństwo podczas ćwiczeń.

Gimnastyka  korekcyjna:
Wzmocni i poprawi prawidłowš postawę ciała.
Wzmocni nawyk właœciwej pozycji siedzšcej.
Wzmocni mięœnie posturalne.
Poprawi koordynację ruchowš.
Zapewni wszechstronny rozwój fizyczny.
Zapewni profilaktykę płaskostopia i innych wad kończyn dolnych.Wszystkie ćwiczenia majš formę zabawy, więc dzieci na pewno nie będš się nudzić


O instruktorze:
Zajęcia prowadzi Aleksandra Kłak - absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunkach Fizjoterapia oraz Ratownictwo Medyczne.

[obrazek]

[obrazek]Do góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki