Kalendariumrss

22 marca

Spektakl Teatralny Kłamstwo, godz. 16.30. ICDS w Łomiankach

22 marca

Spektakl Teatralny Kłamstwo, godz. 19.00. ICDS w Łomiankach

23 marca

Przez Siedem Kontynentów: projekt edukacyjny dla dzieci dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. SP 2 w Łomiankach

24 marca

Spektakl dla dzieci: Wielkanocna Przygoda Krówki Matyldy. ICDS w Łomiankach

25 marca

Recital piosenek Osieckiej, Grechuty i Kaczmarskiego: Œwiat w Obłokach. Wstęp wolny

25 marca

Warsztaty Wielkanocne dla dzieci

26 marca

Wielkanoc u Burmistrza. Plac przed Urzędem Miejskim. Wstęp wolny

6 kwietnia

Przez Siedem Kontynentów: projekt edukacyjny dla dzieci dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

13 kwietnia

Akademia Odkrywcy im Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

15 kwietnia

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika. Spotkanie z polskš Dr Dolittle Gosiš Zdziechowskš

16 kwietnia

Stand up: Piotr Szwedes w programie Godzina z Pożycia Mężczyzny

29 kwietnia

Kabaret Nowaki w programie Œmiechokalipsa. ICDS w Łomiankach

11 maja

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika. Projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

11 maja

Przez Siedem Kontynentów: projekt edukacyjny dla dzieci dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki

25 maja

Przez Siedem Kontynentów: uroczyste zakończenie projektu, dofinansowanego z dotacji Gminy Łomianki

25 maja

Przez Siedem Kontynentów: projekt edukacyjny dla dzieci dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki

14 wrzeœnia

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

12 paŸdziernika

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

26 paŸdziernika

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

9 listopada

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika;projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny.


11 paŸdziernika o g. 19.00
Koœciół w Burakowie
Program słowno-muzyczny "Echa Kresów"

Bł. Matka Marcelina Darowska urodziła się na KijowszczyŸnie – dzisiaj ziemie Ukrainy. Można powiedzieć, że już wchodzšc w lata trzydzieste swego życia (około połowy lat pięcdziesištych XIX wieku) przyszło Jej powoli
opuszczać ziemie kraju lat dziecięcych. Tęsknota za pięknš Ukrainš towarzyszyła Matce Marcelinie już do końca Jej dni. Powie gdzieœ w modlitewnym porywie: O Panie, daj mi Ukrainę w niebie. Wieczór słowno-muzyczny pt  "Echa Kresów" będzie próbował nawišzać do tej sfery Jej przeżyć. Poprzez muzykę wiodšcš nas w  klimat Ojczyzny i jej kresów, a pochodzšcš od  naszych znakomitych kompozytorów F. Chopina, J. Zarębskiego
i I.J. Paderewskiego, której wykonawcami będzie duet fortepianowy Swietłana Dumańska i Lucjusz Pinkosz, będziemy mogli posłuchać fragmentów listów i wypowiedzi Bł. Marceliny Darowskiej zaprezentowanych przez paniš Elżbietę Kijowskš.

Wszystko to będzie miało miejsce w naszym koœciele w Łomiankach-Burakowie, w niedzielę 11 paŸdziernika o g. 19 –tej.

Na to wydarzenie, które uœwietni nasz odpust parafialny zapraszam, tym bardziej, że kazania odpustowe w tym dniu głosił będzie wypróbowany znawca œwiętoœci i duchowoœci naszej Patronki ks. prof. Marek Chmielewski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Jeszcze raz serdecznie wszystkich zapraszam.
ks. Jerzy Wikieł – proboszcz.


Do góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki