11 padziernika o g. 19.00
Koci w Burakowie
Program sowno-muzyczny "Echa Kresw"

B. Matka Marcelina Darowska urodzia si na Kijowszczynie dzisiaj ziemie Ukrainy. Mona powiedzie, e ju wchodzc w lata trzydzieste swego ycia (okoo poowy lat picdziesitych XIX wieku) przyszo Jej powoli
opuszcza ziemie kraju lat dziecicych. Tsknota za pikn Ukrain towarzyszya Matce Marcelinie ju do koca Jej dni. Powie gdzie w modlitewnym porywie: O Panie, daj mi Ukrain w niebie. Wieczr sowno-muzyczny pt  "Echa Kresw" bdzie prbowa nawiza do tej sfery Jej przey. Poprzez muzyk wiodc nas w  klimat Ojczyzny i jej kresw, a pochodzc od  naszych znakomitych kompozytorw F. Chopina, J. Zarbskiego
i I.J. Paderewskiego, ktrej wykonawcami bdzie duet fortepianowy Swietana Dumaska i Lucjusz Pinkosz, bdziemy mogli posucha fragmentw listw i wypowiedzi B. Marceliny Darowskiej zaprezentowanych przez pani Elbiet Kijowsk.

Wszystko to bdzie miao miejsce w naszym kociele w omiankach-Burakowie, w niedziel 11 padziernika o g. 19 tej.

Na to wydarzenie, ktre uwietni nasz odpust parafialny zapraszam, tym bardziej, e kazania odpustowe w tym dniu gosi bdzie wyprbowany znawca witoci i duchowoci naszej Patronki ks. prof. Marek Chmielewski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Jeszcze raz serdecznie wszystkich zapraszam.
ks. Jerzy Wikie proboszcz.


Do gry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki