11 paŸdziernika o g. 19.00
Koœciół w Burakowie
Program słowno-muzyczny "Echa Kresów"

Bł. Matka Marcelina Darowska urodziła się na KijowszczyŸnie – dzisiaj ziemie Ukrainy. Można powiedzieć, że już wchodzšc w lata trzydzieste swego życia (około połowy lat pięcdziesištych XIX wieku) przyszło Jej powoli
opuszczać ziemie kraju lat dziecięcych. Tęsknota za pięknš Ukrainš towarzyszyła Matce Marcelinie już do końca Jej dni. Powie gdzieœ w modlitewnym porywie: O Panie, daj mi Ukrainę w niebie. Wieczór słowno-muzyczny pt  "Echa Kresów" będzie próbował nawišzać do tej sfery Jej przeżyć. Poprzez muzykę wiodšcš nas w  klimat Ojczyzny i jej kresów, a pochodzšcš od  naszych znakomitych kompozytorów F. Chopina, J. Zarębskiego
i I.J. Paderewskiego, której wykonawcami będzie duet fortepianowy Swietłana Dumańska i Lucjusz Pinkosz, będziemy mogli posłuchać fragmentów listów i wypowiedzi Bł. Marceliny Darowskiej zaprezentowanych przez paniš Elżbietę Kijowskš.

Wszystko to będzie miało miejsce w naszym koœciele w Łomiankach-Burakowie, w niedzielę 11 paŸdziernika o g. 19 –tej.

Na to wydarzenie, które uœwietni nasz odpust parafialny zapraszam, tym bardziej, że kazania odpustowe w tym dniu głosił będzie wypróbowany znawca œwiętoœci i duchowoœci naszej Patronki ks. prof. Marek Chmielewski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Jeszcze raz serdecznie wszystkich zapraszam.
ks. Jerzy Wikieł – proboszcz.


Do góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki