Kalendariumrss

23 sierpnia 2019 r. godz. 19:30

IRENA SANTOR. Jubileusz Œpiewam, czyli jestem.

23 sierpnia godz. 21:30

"Millerowie" - Letnie Kino Plenerowe

24 sierpnia godz. 19:00-22:00

DJ Marek Sierocki, Letnia Potańcówka w Dziekanowie Leœnym

25 sierpnia godz. 20:30

Historia na wycišgnięcie ręki z Misjš Kampinos

12 - 29 sierpnia 2019 r.

Halo wakacje 2019! cz. II

30 sierpnia godz. 21:30

"The Florida Project" - Letnie Kino Plenerowe

Halo Wakacje 2019 - oferta popołudniowa

Lipiec - sierpień 2019

31 sierpnia 2019 r. godz. 17:00

Gram Qltury - HIP HOP Koncert. O.S.T.R i PALUCH

8 wrzeœnia 2019 r. godz. 10:00 - 17:00

Jarmark Produktów Tradycyjnych

13 wrzeœnia 2019 r. godz. 15:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "Œlimakiem" Starostš cz.1

14 wrzeœnia 2019 r. godz. 18:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "Œlimakiem" Starostš cz.2

15 wrzeœnia godz. 15:00

Eksplozja Kolorów Holi - Łomianki 2019

29 wrzeœnia

Danuta Rinn Festiwal - Eliminacje Regionalne

19 paŸdziernika 2019 r. godz. 17:00

Kabaret Pod Wyrwigroszem z Programem "Tra Ta Ta "

26 paŸdziernika godz. 20:00

Damian Ukeje – Moje Boskie Buenos


 Feriada Artystyczna 2016
1-12 lutego 2016


Serdecznie zapraszamy  do spędzenia nadchodzšcych ferii z Centrum Kultury w Łomiankach. 

Oferta bezpłatna:
Codziennie, od  poniedziałku do pištku, na dzieci będš czekać bezpłatne projekcje filmowe oraz zabawy i warsztaty tematyczne (taneczne, plastyczne, ekologiczne, edukacyjno-rozwojowe  i inne). Zajęcia będš się odbywały w dwóch grupach wiekowych:
gr. I: 5-7 lat gr. II: 8-10 lat:

W czasie, gdy grupa młodsza będzie uczestniczyła w  warsztatach,  starszej zaproponujemy  film, następnie dzieci zamieniš się salami  - nieco starsi podopieczni skorzystajš z oferty warsztatowej, a młodszych zaprosimy na "Kino Bambino".
Przypominamy o  koniecznoœci wczeœniejszego zgłoszenia  dziecka na warsztaty i wypełnienia deklaracji uczestnictwa, gdyż iloœć  miejsc jest ograniczona ze względu na bezpieczeństwo i komfort pracy dzieci. 
W tym roku atrakcji nie zabraknie, a dobra zabawa będzie hasłem przewodnim naszych ferii. Czas spędzony z nami  to gwarancja dobrego humoru  i niezapomnianych wrażeń. 
Podczas zajęć realizowanych w czasie ferii dzieci wzbogacš  swojš wiedzę i będzie to dla nich wyjštkowa okazja do twórczej, samodzielnej pracy, dajšcej możliwoœć wykazania się pomysłowoœciš i fantazjš.

W poniedziałek i œrodę, przez całe ferie, w godzinach 14.00-16.00  zachęcamy do udziału w bezpłatnych zajęciach plastycznych z elementami œpiewu i poezji, prowadzonych przez Paniš Danutę Kołcz - starszego instruktora plastyki z 20 letnim stażem pracy. W zajęciach mogš uczestniczyć całe rodziny od najmłodszych dzieci (4 lata z opiekunem). Dzieci bioršc udział w warsztatach , nabywajš umiejętnoœć pracy w grupie i rozwijajš indywidualne predyspozycje do twórczej pracy.

Oferta płatna:
Po bloku porannych zajęć bezpłatnych, przez całe ferie proponujemy wszystkim dzieciom, bez względu na wiek udział w zajęciach plastycznych pracowni malarstwa i rysunku : "Kršg Barw". Zajęcia będš odbywać się codziennie w godzinach 12.00-14.00. Istnieje możliwoœć wykupienia karnetu tygodniowego w cenie 120 zł lub wejœcia jednorazowego (35 zł).

Dla młodzieży 13+ przygotowaliœmy także ofertę tanecznš - warsztaty z nowego stylu tanecznego TWERK.   Zajęcia odbywać się będš w dniach 02.02-05.02.2016r. Koszt uczestnictwa: 80 zł za 4 spotkania. 

Wszystkich chętnych, bez względu na wiek,  zapraszamy także na bezstresowe, dwudniowe warsztaty poprawnej emisji głosu œpiewanego i mówionego, dostosowane do Twoich potrzeb i umiejętnoœci. 

Podczas dwudniowych zajęć nauczymy Cię:
poprawnej emisji głosu œpiewanego i mówionego bazujšcej na oddechu przeponowym, która jest podstawš dla każdego rodzaju dŸwięku, sposobów na radzenie sobie z napięciami, stresem i niepotrzebnymi myœlami podczas œpiewania i występów scenicznych, jak nie dać się złym nawykom wokalnym, jak zdrowo wzmocnić głos, jak ustawić głos, jak naturalnie poszerzyć skalę, co to jest frazowanie i jak frazować w wybranym stylu muzycznym, jak dbać o głos, o swój jedyny i niepowtarzalny instrument, jak pracować nad interpretacjš utworów wychodzšc zarówno od słowa, jak i dŸwięku, jak naturalnie, mocno, lecz niesiłowo brzmieć w każdym rejestrze głosu, jak oddech może pomóc Ci w codziennym funkcjonowaniu i œpiewaniu, improwizacji wokalnej w dowolnym stylu muzycznym, również w muzyce jazzowej (scat).
Warsztaty odbędš się 12 i 13 lutego w godzinach 12:00 - 16:00
Zajęcia poprowadzš zawodowi muzycy, od lat pedagodzy muzyczni.
Koszt 150 zł za dwa dni warsztatów.

Szczegółowy Program Feriady Artystycznej 2016

I TURNUS, 1-5 lutego

oferta bezpłatnawiek 5-7 lat

wiek 8-10 lat

Poniedziałek
9.15-9.45 Kolorowanki i łamigłówki dla najmłodszych (sala plastyczna)

9.45-10.30 Tanecznym krokiem powitajmy ferie. Zabawa taneczna z Happy Dance Studio.

Prowadzenie: Karolina Stanisławska

10.30-12.10 projekcja filmowa

9.00-10.30 projekcja filmowa


10.30-11.30 Tanecznym krokiem powitajmy ferie. Zabawa taneczna z  Happy Dance Studio.

Prowadzenie: Karolina Stanisławska


Wtorek

9.15-9.45 Kolorowanki i łamigłówki dla najmłodszych (sala plastyczna)

9.45-10.40 Magiczne koło - warsztaty garncarskie dla najmłodszych.

Prowadzenie: Magdalena Ciesielska

10.40-12.00 projekcja filmowa


9.00-10.40 projekcja filmowa10.40-11.40 Magiczne koło - warsztaty garncarskie dla nieco starszych. Prowadzenie: Magdalena Ciesielska


Œroda9.15-9.45 Kolorowanki i łamigłówki dla najmłodszych (sala plastyczna)

9.45-10.20 Legendy warszawskie opowiada Piotr "Weldon" Abramczyk

10.20-11.35 projekcja filmowa

9.00-10.20 projekcja filmowa


10.20-11.30 Legendy warszawskie opowiada Piotr "Weldon" Abramczyk

Czwartek9.15-9.45 Kolorowanki i łamigłówki dla najmłodszych (sala plastyczna)

9.45-10.30 “Z językiem francuskim za Pan-Brat”. Zajęcia edukacyjne

Prowadzenie: Sylwia Arak, Les Petits Francais

10.30-12.10 projekcja filmowa

9.00-10.30  projekcja filmowa


10.30-11.30 “Z językiem francuskim za Pan-Brat”. Zajęcia edukacyjne

Prowadzenie: Sylwia Arak, Les Petits Francais


Pištek

9.00-10.30 wspólna projekcja filmowa


10.30-12.15 Uroczyste zakończenie Turnusu I. Bal u Minionków. Prowadzenie: Wodzirej Karol

9.00 -10.30 wspólna projekcja filmowa


10.30-12.15  Uroczyste zakończenie Turnusu I. Bal u Minionków. Prowadzenie: Wodzirej Karol


II TURNUS, 8-12 lutego

oferta bezpłatnawiek 5-7 lat

wiek 8-10 lat

Poniedziałek
9.15-9.45 Kolorowanki i łamigłówki dla najmłodszych (sala plastyczna)

9.45-10.40 Plastyka dla smyka.

Prowadzenie: Monika Adamska

10.40-12.10  projekcja filmowa

9.00-10.40 projekcja filmowa


10.40-11.40 Kreatywne warsztaty plastyczne

Prowadzenie: Monika Adamska

Wtorek

9.15-9.45 Kolorowanki i łamigłówki dla najmłodszych (sala plastyczna)

9.45-10.40 “Mapa myœli” czyli Ma(ł)powanie dla każdego i dużego i małego. Warsztaty edukacyjne. Prowadzenie: Robert Kunert, “Młodzi Geniusze”

10.40-12.10  projekcja filmowa

9.00- 10.40 projekcja filmowa


10.40-11.40 Mapa myœli” czyli Ma(ł)powanie dla każdego i dużego i małego. Warsztaty edukacyjne. Prowadzenie: Robert Kunert,

Œroda9.15-9.45 Kolorowanki i łamigłówki dla najmłodszych (sala plastyczna)

9.45-10.35 “Zakładamy ptasie stołówki”. Warsztaty konstrukcyjne. Prowadzenie Marcin Chodorowski, Fundacja “KIM”

10.35-12.10 projekcja filmowa


9.00-10.35 projekcja filmowa


10.35-11.35 “Zakładamy ptasie stołówki”. Warsztaty konstrukcyjne. Prowadzenie Marcin Chodorowski. Fundacja “KIM”


Czwartek9.15-9.45 Kolorowanki i łamigłówki dla najmłodszych (sala plastyczna)

9.45-10.30 “Carnevale italiano". Warsztaty plastyczne z elementami języka włoskiego.

Prowadzenie: Aleksandra Bednarska-Paparo

10.30-12.00  projekcja filmowa

9.00-10.30 projekcja filmowa
10.30-11.30 “Carnevale italiano”. Warsztaty plastyczne z elementami języka włoskiego.

Prowadzenie: Aleksandra Bednarska-Paparo


Pištek

9.00-10.30 wspólna projekcja filmowa


10.30-11.30 Uroczyste zakończenie Turnusu II “Szaleństwa Alvina i Wiewiórek

Prowadzenie: Wodzirej Karol
9.00-10.30 wspólna projekcja filmowa


10.30-11.30 Uroczyste zakończenie Turnusu II “Szaleństwa Alvina i Wiewiórek”

Prowadzenie: Wodzirej Karol

Do góry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki