[obrazek]


Uniwersytet Trzeciego Wieku w omiankach
26  stycznia, godz. 18.00
Wykad UTW
Wojciech Marchlewski:
"Oldrzy, Olendrzy, Mennonici - kto kiedy przyby, czym si zajmowa i gdzie mieszka. Najnowsze wyniki bada dotyczce osadnictwa olderskiego w Dolinie rodkowej Wisy"

sala widowiskowa  Centrum Kultury


[obrazek]

Do gry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki