Kalendariumrss

14 czerwca-15 lipca

Strefa Kibica. Scena Plenerowa przy Centrum Kultury. Wstęp wolny

25 czerwca - 24 sierpnia

Halo Wakacje 2018. Oferta płatnych zajęć

2 lipca - 24 sierpnia

Halo Wakacje 2018. Oferta bezpłatnych zajęć

23 czerwca

Potańcówka na Deskach. Dšbrowa Leœna, plac zabaw

23 czerwca

Koncert Finałowy na Zakończenie Roku Artystycznego. Wstęp wolny

25-29 czerwca

Półkolonie z MatFrajdš. Całodzienne zajęcia edukacyjno-kulturalne w wakacje. I Turnus

30 czerwca

Potańcówka na Deskach. Dziekanów Polski, Bar na Skarpie

5 lipca

Halo Lato. Animacje artystyczne w plenerze. Wstęp wolny

2-6 lipca

Półkolonie z MatFrajdš. Całodzienne zajęcia edukacyjno-kulturalne w wakacje. II Turnus

6 lipca

Letnie Kino Plenerowe. "Nietykalni". Wstęp wolny

7 lipca

Potańcówka na Deskach. Sadowa, przy szkole

8 lipca

Pchli Targ: Giełda Rzeczy (Nie)zbędnych. Wstęp wolny

12 lipca

Halo Lato. Animacje artystyczne w plenerze. Wstęp wolny

13 lipca

Letnie Kino Plenerowe. "W starym, dobrym stylu". Wstęp wolny

14 lipca

Potańcówka na Deskach, ul. Chopina

19 lipca

Halo Lato. Animacje artystyczne w plenerze. Wstęp wolny

20 lipca

Letnie Kino Plenerowe". "Dzikie Historie"

21 lipca

Halo Lato. Animacje artystyczne w plenerze. Wstęp wolny

26 lipca

Halo Lato. Animacje artystyczne w plenerze. Wstęp wolny

27 lipca

Letnie Kino Plenerowe. "Rekiny Wojny". Wstęp wolny

28 lipca

Potańcówka na Deskach. Dziekanów Leœny, przy szkole

28 lipca

Halo Lato. Animacje artystyczne w plenerze. Wstęp wolny

29 lipca

Jarmark Ogrodniczy "Zielono Zakręceni"Dwudniowe warsztaty poprawnej emisji głosu
12-13 lutego, godz.12.00-16.00
Centrum Kultury w Łomiankach [obrazek]


Wszystkich chętnych, bez względu na wiek,  zapraszamy na bezstresowe, dwudniowe warsztaty poprawnej emisji głosu œpiewanego i mówionego, dostosowane do Twoich potrzeb i umiejętnoœci. 

Podczas dwudniowych zajęć nauczymy Cię:
poprawnej emisji głosu œpiewanego i mówionego bazujšcej na oddechu przeponowym, która jest podstawš dla każdego rodzaju dŸwięku, sposobów na radzenie sobie z napięciami, stresem i niepotrzebnymi myœlami podczas œpiewania i występów scenicznych, jak nie dać się złym nawykom wokalnym, jak zdrowo wzmocnić głos, jak ustawić głos, jak naturalnie poszerzyć skalę, co to jest frazowanie i jak frazować w wybranym stylu muzycznym, jak dbać o głos, o swój jedyny i niepowtarzalny instrument, jak pracować nad interpretacjš utworów wychodzšc zarówno od słowa, jak i dŸwięku, jak naturalnie, mocno, lecz niesiłowo brzmieć w każdym rejestrze głosu, jak oddech może pomóc Ci w codziennym funkcjonowaniu i œpiewaniu, improwizacji wokalnej w dowolnym stylu muzycznym, również w muzyce jazzowej (scat).
Warsztaty odbędš się 12 i 13 lutego w godzinach 12:00 -.16:00
Zajęcia poprowadzš zawodowi muzycy.
Koszt 150 zł za dwa dni warsztatówDo góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki