Kalendariumrss

19 sierpnia

Koncert zespołu Droga na Ostrołękę. Scena na Wiejskiej. Wstęp wolny

23 sierpnia

Halo Lato. Animacje artystyczne w plenerze. Wstęp wolny

24 sierpnia

Letnie Kino plenerowe: "The Babadook". Wstęp wolny

25 sierpnia

Potańcówka na Deskach. Dziekanów Polski, przy szkole

25 sierpnia

Halo Lato. Animacje artystyczne w plenerze. Wstęp wolny

30 sierpnia

Wielki Finał Halo Lato. Scena plenerowa przy Centrum Kultury

27-31 sierpnia

Półkolonie z MatFrajdš. Całodzienne zajęcia edukacyjno-kulturalne w wakacje. II Turnus

31 sierpnia

Koncert na Pożegnanie Lata

8 wrzeœnia

Potańcówka na Deskach. Dšbrowa Leœna, plac zabaw

8 wrzeœnia

Spektakl dla dzieci: Skrzydlaty Odlot. Centrum Kultury w Łomiankach

9 wrzeœnia

Jarmark Ludowy. Plac przy Centrum Kultury. Wstęp wolny

9 wrzeœnia

Koncert: Smolasty. Scena na Wiejskiej. Wstęp wolny

14 wrzeœnia

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. SP2 w Łomiankach

15 wrzeœnia

Koncert: Olga Szomańska. Centrum Kultury w Łomiankach

22 wrzeœnia

Spektakl teatralny: Zakochany Miœ. ICDS w Łomiankach

23 wrzeœnia

Zawsze na przedzie. Spektakl z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległoœci

29 wrzeœnia

Koncert zespołu Czerwony Tulipan. Centrum Kultury w Łomiankach

12 paŸdziernika

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

26 paŸdziernika

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. SP2 w Łomiankach

9 listopada

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika;projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny.Dwudniowe warsztaty poprawnej emisji głosu
12-13 lutego, godz.12.00-16.00
Centrum Kultury w Łomiankach [obrazek]


Wszystkich chętnych, bez względu na wiek,  zapraszamy na bezstresowe, dwudniowe warsztaty poprawnej emisji głosu œpiewanego i mówionego, dostosowane do Twoich potrzeb i umiejętnoœci. 

Podczas dwudniowych zajęć nauczymy Cię:
poprawnej emisji głosu œpiewanego i mówionego bazujšcej na oddechu przeponowym, która jest podstawš dla każdego rodzaju dŸwięku, sposobów na radzenie sobie z napięciami, stresem i niepotrzebnymi myœlami podczas œpiewania i występów scenicznych, jak nie dać się złym nawykom wokalnym, jak zdrowo wzmocnić głos, jak ustawić głos, jak naturalnie poszerzyć skalę, co to jest frazowanie i jak frazować w wybranym stylu muzycznym, jak dbać o głos, o swój jedyny i niepowtarzalny instrument, jak pracować nad interpretacjš utworów wychodzšc zarówno od słowa, jak i dŸwięku, jak naturalnie, mocno, lecz niesiłowo brzmieć w każdym rejestrze głosu, jak oddech może pomóc Ci w codziennym funkcjonowaniu i œpiewaniu, improwizacji wokalnej w dowolnym stylu muzycznym, również w muzyce jazzowej (scat).
Warsztaty odbędš się 12 i 13 lutego w godzinach 12:00 -.16:00
Zajęcia poprowadzš zawodowi muzycy.
Koszt 150 zł za dwa dni warsztatówDo góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki