Dwudniowe warsztaty poprawnej emisji głosu
12-13 lutego, godz.12.00-16.00
Centrum Kultury w Łomiankach [obrazek]


Wszystkich chętnych, bez względu na wiek,  zapraszamy na bezstresowe, dwudniowe warsztaty poprawnej emisji głosu œpiewanego i mówionego, dostosowane do Twoich potrzeb i umiejętnoœci. 

Podczas dwudniowych zajęć nauczymy Cię:
poprawnej emisji głosu œpiewanego i mówionego bazujšcej na oddechu przeponowym, która jest podstawš dla każdego rodzaju dŸwięku, sposobów na radzenie sobie z napięciami, stresem i niepotrzebnymi myœlami podczas œpiewania i występów scenicznych, jak nie dać się złym nawykom wokalnym, jak zdrowo wzmocnić głos, jak ustawić głos, jak naturalnie poszerzyć skalę, co to jest frazowanie i jak frazować w wybranym stylu muzycznym, jak dbać o głos, o swój jedyny i niepowtarzalny instrument, jak pracować nad interpretacjš utworów wychodzšc zarówno od słowa, jak i dŸwięku, jak naturalnie, mocno, lecz niesiłowo brzmieć w każdym rejestrze głosu, jak oddech może pomóc Ci w codziennym funkcjonowaniu i œpiewaniu, improwizacji wokalnej w dowolnym stylu muzycznym, również w muzyce jazzowej (scat).
Warsztaty odbędš się 12 i 13 lutego w godzinach 12:00 -.16:00
Zajęcia poprowadzš zawodowi muzycy.
Koszt 150 zł za dwa dni warsztatówDo góry

Copyright (C) 2017 CK Lomianki