39 Konkurs Recytatorski Warszawska Syrenka 
eliminacje gminne
30 marca 2016 r, od godz. 9.30
Centrum Kultury w Łomiankach
ul. Wiejska 12a


[obrazek]


W tym roku przypada 39 edycja Konkursu Recytatorskiego "Warszawska Syrenka", w którym do udziału zaproszeni sš uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.

Konkurs Recytatorski Warszawska Syrenka

Ujawnianie młodych talentów recytatorskich i pobudzenie aktywnoœci artystycznej, popularyzacja literatury i kształtowanie nawyku czytania, ożywienie kontaktu z poezjš polska i zagranicznš – to główne zadania Warszawskiej Syrenki.

Konkurs, z blisko czterdziestoletniš tradycjš, jest adresowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Co roku, w eliminacjach bierze udział kilka tysięcy dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego. Na przesłuchania finałowe przyjeżdża ok. 200 dzieci z Mazowsza – połowa spoza Warszawy.

Organizatorami eliminacji sš szkoły podstawowe, gimnazjalne i oœrodki kultury. Finał odbywa się w Mazowieckim Instytucie Kultury.

Finał odbędzie się 16 i 17 kwietnia 2016 r. a Koncert Laureatów 23 kwietnia 2016 r. Oba wydarzenia w Mazowieckim Instytucie Kultury, Warszawa, ul. Elektoralna 12.


Oryginały kart uczestnika należy złożyć  do dnia 21 marca (poniedziałek) w recepcji Centrum Kultury.Do góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki