Kalendariumrss

26 czerwca godz. 18:20

Asertywnoœć w działaniu, czyli o sztuce stawiania granic i odwadze powiedzenia NIE

29 czerwca 2019 r. godz. 14:00

Teatrzyk osiedlowy. WYSPA PACYNEK Plac przy ul. Baczyńskiego. Łomianki

29 czerwca godz. 19:00 - 22:00

DJ Marek Sierocki / Letnia Potańcówka przy Centrum Kultury

30 czerwca. 2019 r. godz. 20:00

Koncert zespołu Same Suki. SCENA PLENEROWA

5 lipca godz. 21:30

Seans z muzykš na żywo "Brzdšc" - Letnie Kino Plenerowe

6 lipca godz. 19:00 - 22:00

DJ Marek Sierocki / Letnia Potańcówka w Dšbrowie Leœnej

7 lipca 2019 r. godz. 20:00

Łukasz Jemioła. Koncert Disco Solo. SCENA PLENEROWA

12 lipca godz. 21:30

INCEPCJA - Kino plenerowe

14 lipca 2019 r. godz. 14:00

Bajeczna Fiesta. Teatrzyk dla dzieci. SCENA PLENEROWA

14 lipca godz. 20:00

UN AMORE PER SEMPRE - MIŁOŒĆ NA ZAWSZE ROCK I KLASYKA w wykonaniu ROCK DUO VIVA IVO

19 lipca godz. 21:30

La La Land - Kino plenerowe

20 lipca godz. 19:00 - 22:00

Letnia potańcówka - SADOWA

1 - 26 lipca 2019 r.

Halo wakacje 2019! cz.I

26 lipca godz. 21:30

Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknšł - Kino plenerowe

27 lipca 2019 r. godz. 14:00

Teatrzyk Osiedlowy. Opowieœci starego kredensu. Plac zabaw w Kiełpinie

27 lipca godz. 19:00 - 22:00

Letnia Potańcówka - KIEŁPIN

23 sierpnia 2019 r. godz. 19:30

IRENA SANTOR. Jubileusz Œpiewam, czyli jestem.

12 - 29 sierpnia 2019 r.

Halo wakacje 2019! cz. II

Halo Wakacje 2019 - oferta popołudniowa

Lipiec - sierpień 2019

31 sierpnia 2019 r. godz. 18:00

HIP HOP Koncert. O.S.T.R i inni


Kongres o Kobiecie
pod honorowym patronatem 
małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy
12-13marca 2016 r.


Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień Wydziału Filozofii Chrzeœcijańskiej UKSW  oraz Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et Ratio  rozpoczynajš  w tym roku akademickim  tryptyk konferencyjny - o kobiecie, mężczyŸnie i o dziecku.

TRYPTYK rozpocznie się   12-13 marca 2016 roku -  Kongresem o Kobiecie, którego celem jest ukazanie piękna kobiecoœci oraz  macierzyństwa. Dla mężczyzn będzie to okazja bliższego poznania kobiety, a dla kobiet - docenienia piękna kobiecoœci  w różnych powołaniach i piękna macierzyństwa, także duchowego.

W ramach Kongresu przewidziane zostały różnorodne grupy debat. Młodzi ludzie będš mieli okazję uczestniczenia w grupie obrad poœwięconej przygotowaniu do przeżywania pięknego narzeczeństwa, a potem małżeństwa, doroœli - przedyskutowania możliwoœci rozwoju pięknej kobiecoœci i macierzyństwa w różnych, także bardzo trudnych sytuacjach życiowych.
 
Informacje o Kongresie i zapisy zamieszczone zostały na stronie:
www.stowarzyszeniefidesetratio.pl

Serdecznie zapraszamy!

W imieniu organizatorów
prof. UKSW, dr hab. Maria Ryœ


[obrazek]


[obrazek]

[obrazek]


24 marca- NARODOWY DZIEŃ ŻYCIA


Narodowy Dzień Życia jest œwiętem obchodzonym w Polsce co roku, uchwalonym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwała z dnia 27 sierpnia 2004 roku. Celem œwięta jest propagowanie odpowiedzialnoœci za założenie rodziny, zachęcanie do zakładania rodzin oraz uwrażliwienie na dar życia.
Rodzina – zwišzek kochajšcych się kobiety i mężczyzny obdarzonych dziećmi – jest najlepszym miejscem dla harmonijnego rozwoju tworzšcych jš osób. 

Silna rodzina jest najważniejszym twórcš kapitału ludzkiego, będšcego głównym zasobem nowoczesnych społeczeństw. Zależy nam na pozytywnym przekazie, promocji dobrych wzorów i budowaniu pozytywnego klimatu wokół Rodziny. 22.02.2012 w Łomiankach pod patronatem Burmistrza Tomasza Dšbrowskiego został powołany „Społeczny Komitet Obchodów Narodowego Dnia Życia”. W skład Komitetu weszli dyrektorzy szkół, przedstawiciele Wydziału Studiów nad Rodzinš, Miejskiego Domu Kultury, oraz  łomiankowskich stowarzyszeń i wspólnot koœcielnych.[obrazek]

Do góry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki