Kongres o Kobiecie
pod honorowym patronatem 
małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy
12-13marca 2016 r.


Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień Wydziału Filozofii Chrzeœcijańskiej UKSW  oraz Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et Ratio  rozpoczynajš  w tym roku akademickim  tryptyk konferencyjny - o kobiecie, mężczyŸnie i o dziecku.

TRYPTYK rozpocznie się   12-13 marca 2016 roku -  Kongresem o Kobiecie, którego celem jest ukazanie piękna kobiecoœci oraz  macierzyństwa. Dla mężczyzn będzie to okazja bliższego poznania kobiety, a dla kobiet - docenienia piękna kobiecoœci  w różnych powołaniach i piękna macierzyństwa, także duchowego.

W ramach Kongresu przewidziane zostały różnorodne grupy debat. Młodzi ludzie będš mieli okazję uczestniczenia w grupie obrad poœwięconej przygotowaniu do przeżywania pięknego narzeczeństwa, a potem małżeństwa, doroœli - przedyskutowania możliwoœci rozwoju pięknej kobiecoœci i macierzyństwa w różnych, także bardzo trudnych sytuacjach życiowych.
 
Informacje o Kongresie i zapisy zamieszczone zostały na stronie:
www.stowarzyszeniefidesetratio.pl

Serdecznie zapraszamy!

W imieniu organizatorów
prof. UKSW, dr hab. Maria Ryœ


[obrazek]


[obrazek]

[obrazek]


24 marca- NARODOWY DZIEŃ ŻYCIA


Narodowy Dzień Życia jest œwiętem obchodzonym w Polsce co roku, uchwalonym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwała z dnia 27 sierpnia 2004 roku. Celem œwięta jest propagowanie odpowiedzialnoœci za założenie rodziny, zachęcanie do zakładania rodzin oraz uwrażliwienie na dar życia.
Rodzina – zwišzek kochajšcych się kobiety i mężczyzny obdarzonych dziećmi – jest najlepszym miejscem dla harmonijnego rozwoju tworzšcych jš osób. 

Silna rodzina jest najważniejszym twórcš kapitału ludzkiego, będšcego głównym zasobem nowoczesnych społeczeństw. Zależy nam na pozytywnym przekazie, promocji dobrych wzorów i budowaniu pozytywnego klimatu wokół Rodziny. 22.02.2012 w Łomiankach pod patronatem Burmistrza Tomasza Dšbrowskiego został powołany „Społeczny Komitet Obchodów Narodowego Dnia Życia”. W skład Komitetu weszli dyrektorzy szkół, przedstawiciele Wydziału Studiów nad Rodzinš, Miejskiego Domu Kultury, oraz  łomiankowskich stowarzyszeń i wspólnot koœcielnych.[obrazek]

Do góry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki