Bdzie dyur Urzdu Skarbowego w omiankach

Trwa sezon skadania owiadcze podatkowych. Pod koniec kwietnia pracownicy Urzdu Skarbowego Warszawa-Bielany bd peni w omiankach jednodniowy dyur, podczas ktrego bd wyjania wtpliwoci zwizane ze sporzdzeniem zeznania podatkowego.


[obrazek]

Do koca kwietnia naley zoy owiadczenie podatkowe za 2015 rok. Dla uniknicia kolejek i stresu warto przygotowa si do rozliczenia. Urzd Skarbowy Warszawa-Bielany, podobnie jak w poprzednich latach, planuje zorganizowa dyur w omiankach. Odbdzie si on 25 kwietnia (poniedziaek) w godz. 10.00-16.00 w Centrum Kultury. Podczas dyuru zainteresowane osoby bd mogy uzyska informacje dotyczce korzystania z platformy e-Deklaracje i wyjani wtpliwoci zwizane z prawidowym sporzdzaniem zeznania podatkowego. 

Ponadto 16 kwietnia we wszystkich urzdach skarbowych zorganizowany zostanie Dzie Otwarty. Oddzia na Bielanach bdzie wtedy otwarty w godz. 9.00-13.00. Z kolei od 28 do 29 kwietnia czas pracy urzdw skarbowych zostanie wyduony, dziki czemu US Warszawa-Bielany bdzie czynny w godz. 8.00-18.00.

rodo DS/UMDo gry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki