Kalendariumrss

25 sierpnia godz. 20:30

Historia na wycignicie rki z Misj Kampinos

12 - 29 sierpnia 2019 r.

Halo wakacje 2019! cz. II

30 sierpnia godz. 21:30

"The Florida Project" - Letnie Kino Plenerowe

Halo Wakacje 2019 - oferta popoudniowa

Lipiec - sierpie 2019

31 sierpnia 2019 r. godz. 17:00

Gram Qltury - HIP HOP Koncert. O.S.T.R i PALUCH

8 wrzenia 2019 r. godz. 10:00 - 17:00

Jarmark Produktw Tradycyjnych

13 wrzenia 2019 r. godz. 15:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "limakiem" Starost cz.1

14 wrzenia 2019 r. godz. 18:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "limakiem" Starost cz.2

15 wrzenia godz. 15:00

Eksplozja Kolorw Holi - omianki 2019

29 wrzenia

Danuta Rinn Festiwal - Eliminacje Regionalne

19 padziernika 2019 r. godz. 17:00

Kabaret Pod Wyrwigroszem z Programem "Tra Ta Ta "

26 padziernika godz. 20:00

Damian Ukeje Moje Boskie Buenos


omiankowskie Atrakcje Teatrw Amatorskich
ATA 2016
3 czerwca 2016 r., od  godz. 10.00
Centrum Kultury w omiankach

[obrazek]

I. Organizatorem przegldu jest Centrum Kultury w omiankach.
Termin wydarzenia :  3 czerwca 2016

Przegld  ATA 2016 bdzie si skadaa z kilku czci*: 
- prezentacji spektakli od godz. 10.00
- warsztatw teatralnych (naley zadeklarowa ch uczestnictwa)
- uroczystego wrczenia dyplomw ATA 2016

II. Cele Przegldu to: 
-przeycie przez uczestnikw inspirujcej przygody z teatrem 
-konfrontacja dokona teatrw dziecicych i modzieowych 
-inspirowanie do twrczych poszukiwa nowych rodkw wyrazu 
-rozwijanie wiadomoci scenicznej 
-moliwo wymiany dowiadcze artystycznych 

III. Warunki uczestnictwa:
-dla teatrw z gminy omianki udzia w przegldzie jest bezpatny, dla pozostaych teatrw wysoko opaty akredytacyjnej wynosi 20z od kadej osoby z zespou teatralnego
-w przegldzie mog wzi udzia teatry dziecice i modzieowe (ywego planu, lalkowe, kabaretowe, poezji i obrzdowe) 
-czas trwania widowiska maksymalnie 30 min. (w wypadku duszych form scenicznych naley zaprezentowa ich fragment) 
-czas rozstawiania scenografii to nie wicej ni 10 min. 
-zaproszone teatry dostarczaj czytelnie wypenion kart zgoszenia do 10 maja 2016r.  wcznie, w jeden z poniej wymienionych sposobw: 
-osobicie/listownie na adres Centrum Kultury w omiankach, 05-092 omianki ul. Wiejska 12a 
lub przesyajc skan wypenionych dokumentw drog elektroniczn na adres :  aleksandra.bednarska-paparo@kultura.lomianki.pl (w tytule prosimy wpisa ATA 2016) 
-o zakwalifikowaniu si zespoy teatralne zostan poinformowane do
13 maja 2016 r. wcznie. 
-dostarczenie zgody na wykorzystanie wizerunku wszystkich uczestnikw przegldu w materiaach promujcych omiankowskie Atrakcje Teatrw Amatorskich (najpniej w dniu przegldu)

IV. Organizator zapewnia zespoom: 
-obsug techniczn widowiska (profesjonalnie wyposaon sal widowiskow i miejsce na przygotowanie si do wystpu) 
-indywidualne konsultacje z jurorami przegldu 
-poczstunek
-otrzymanie przez kady zesp pamitkowego dyplomu ATA 2016 
-atmosfer niezapomnianej, twrczej zabawy teatralne
-udzia w warsztatach teatralnych

V. Jury bdzie ocenia spektakle wedug poniszych kryteriw: 
-dobr repertuaru 
-opracowanie dramaturgiczne i reyserskie 
-oglny wyraz artystyczny

Informacje:
Koordynator projektu: Aleksandra Bednarska-Paparo,  aleksandra.bednarska-paparo@kultura.lomianki.pl

* ramowy plan przegldu moe ulec zmianie o czym uczestnicy zostan poinformowani po zakwalifikowaniu si na wydarzenie

Do pobrania:
karta zgoszenia

[obrazek]A jak byo podczas ostatniej edycji?W sposb szczeglny zostali powitani czonkowie jury: Natalia Leszczyska, Anna Kamierowska i Ernest Bryll. Swoj obecnoci zaszczyci nas take rzecznik prasowy Fundacji ProPotworo Pan Erni ATSON, ktrego ekspresyjne powitanie przetumaczy Pan Pan Ernest Bryll... ;)


[obrazek]

Licznie zgromadzona publiczno obejrzaa siedem przedstawie przygotowanych przez zespoy uczestniczce w przegldzie.

Teatrzyk Tygrysek Krl Malowany


Pomys spektaklu zosta zaczerpnity z bani "Nowe szaty cesarza". W widowisku graj dzieci z SP nr 1 w omiankach, Domu Kultury w omiankach i SP nr 53 w Warszawie.

[obrazek]
Teatr LUSTRO Bajka o wodzie


Spektakl powsta w ramach akcji charytatywnej "Woda dla Afryki", ktra miaa miejsce w marcu 2014 r. Teatr LUSTRO dziaa przy centrum zaj pozaszkolnych nr 1 w odzi.


[obrazek]
 StrykPstryk Kuma mier


Spektakl na motywach bani Wilhelma i Jacoba Grimmw Kuma mier. Okrutny wiat bani braci Grimm prowokuje do zastanowienia, czy da si przechytrzy mier i czy warto prbowa? Dotyka tez wanego egzystencjalnego problemu po co yjemy, czy nasze wybory, decyzje maj znaczenie, czy rzdzi nami przeznaczenie? Grupa StrykPstryk dziaa przy szkole podstawowej nr 1 w Strykowie.

[obrazek]


CIRCUS EDUARDO Cyrk Tworzymy Razem


Spektakl mia charakter wystpu cyrkowo-teatralnego. Dzieci zaprezentoway elementy clownady, pantomimy oraz sztuczki cyrkowe. Wesoa muzyka i kolorowe kostiumy wprowadziy widzw w magi dziecicego wiata. Teatr LUSTRO dziaa przy centrum zaj pozaszkolnych nr 1 w odzi.

[obrazek]


  Teatr PARK BAM


Spektakl to groteskowa wizja wiata inspirowana twrczoci Oberiutw. Zesp PARK dziaa od trzech lat w MDK Bielany. Tworz go licealici: Szymon Gacek, Ewa Rodzik, Ola Gajek, Aleksandra Nogalska, Ola Iwanowska, Maja Sokoowska,, Anna Jastrzbska, Pawe Szmytkowski, Krystyna Zawora, Paulina Wasilewska.

[obrazek]


Teatr ZOKA Kartoteka Rozrzucona


Spektakl powsta na podstawie "Kartoteki" Tadeusza Rewicza. Zosta zrealizowany przez klas o profilu artystycznym 86. L.O. im Batalionu Zoka w Warszawie.

[obrazek]


Teatr FIAKIER Nauka Chodzenia


By to spektakl  inspirowany twrczoci Andrzeja Bursy stanowicy poetyck wizj zmagania si modego czowieka z rzeczywistoci. Teatr Fiakier tworz licealici i studenci:  Barbara witek, Natalia Niemira, Monika Pawlicka, Jakub Stykowski, Kornel Rzezak, Zuzanna Kopciska, ukasz Zgrka, Micha Koda, Paulina Boniecka,Laura Balajcza.

[obrazek]


warsztaty teatralno-filmoweW 2014 roku przygotowalimy dla uczestnikw ATY wyjtkow niespodziank! Po prezentacji spektakli przygotowanych przez zespoy rozpoczlimy warsztaty prowadzone przez poklatkowo.pl na czele z Magd Bryll i Mart Stryck.


[obrazek]

[obrazek]

[obrazek]

[obrazek]

uroczyste wrczenie nagrd ATA 2014

[obrazek]

[obrazek]

Do gry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki