Recital Jana Kondraka:
"Sztukmistrz Œpiewa"
29.10 godz. 19.00
Centrum Kultury w Łomiankach
wstęp wolny

[obrazek]


Konkurs Poetycki im. Adama Asnyka uœwietni recital Jana Kondraka. Zapraszamy na to wyjštkowe muzyczne spotkanie.

Jan Kondrak – absolwent polonistyki w UMCS. Autor, kompozytor i wykonawca piosenek. Tłumacz, publicysta i prozaik. Współzałożyciel Lubelskiej Federacji Bardów. Zdobywca nagród na Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie, Krajowego Festiwalu Piosenki w Opolu i œwinoujskiej FAMY.

Zrealizował wiele scenariuszy własnych widowisk estradowych, np. "Ogród wiszšcy-Pieœniarze œwiata" – spektakl nagrodzony na targach estradowych OSET w Rzeszowie. Teatr Młodzieżowy w Ełku wystawił musical jego autorstwa pt. "Moje Włosy". Na deskach Teatru Centralnego w Lublinie miała miejsce premiera jego widowiska pt. "Pieœń z pieœni", do którego muzykę skomponował Zbigniew Łapiński.

Publikował w "Kamenie", "Kulturze Niezależnej" i "Tygodniku Współczesnym", "Almanachu Prowincjonalnym", "Akcencie", a najwięcej w piœmie "Piosenka". Napisał rozdział monumentalnej pracy zbiorowej: "Jan Paweł II do artystów. Artyœci do Jana Pawła II". Osobne rozdziały poœwięcono Kondrakowi w ksišżkach o charakterze archiwizacyjno-naukowym, w "Scriptores" i "Œwiat" trzeba przekręcić oraz w „Piosenki prawdziwe” w kulturze PRL.

Wymyœlił formułę Festiwalu Kultury Ekologicznej w Józefowie i czternaœcie razy go przeprowadził. Wyróżniony Złotym Indeksem na czterdziestolecie Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie za – jak to okreœlono – utworzenie księstwa piosenki literackiej w Lublinie. Koncertował w głównie w Polsce. Ale też w Austrii, Irlandii, Francji, Anglii, USA, Bułgarii, na Białorusi i Ukrainie.

Wydał następujšce fonogramy solowe: "Missa Pagana", "Tango Tristè", "Madamme I" i "Madamme II" (wszystkie z tekstami Edwarda Stachury). A także Kolędy przy gitarze i cztery pozycje z tekstami własnymi: "Wyzwanie", "Tym co pod wiatr", "Romanse ballady" i "Kto Co".Ma w dorobku poemat pt. "Trzynasta Trzydzieœci". 

Z Lubelskš Federacjš Bardów wydał następujšce płyty: "Na żywo w Hadesie", "Miłoœć mi wszystko wyjaœniła" (do słów Karola Wojtyły), "Kolędy Żaglowe", Lubelska Federacja Bardów Kazimierzowi Grzeœkowiakowi (z tekstami Kazimierza Grzeœkowiaka), "Imperium", "Tygiel", "Klechdy Lubelskie", "Dycha w Trójce" i Stachura-Poematy.

Koncepcyjnie przygotował album opowiadajšcy historię Œwidnika i Lubelszczyzny w piosenkach, co zostało nagrane przez LFB z udziałem licznych goœci, a wydane jako płyta DVD pt. "Wysoki Lot". Wydarzeniom ze stanu wojennego poœwięcony jest jego singiel pt. "Pieœń Dzwonu Wolnoœci".

Od końca ubiegłego wieku bierze udział jako œpiewak i kompozytor w przedstawieniu pt. "Album rodzinny" teatru Grupa Chwilowa. We współpracy z Teatrem Starym w Lublinie powstało jego solowe przedstawienie pt. "Sztukmistrz œpiewa". Grane od 2012 roku. W tym samym teatrze, poczšwszy od sezonu 2013, œpiewa w spektaklu "Wieczorem", opartym na poezji Józefa Czechowicza, do którego muzykę skomponował Włodek Pawlik.

Jan Kondrak "Sztukmistrz œpiewa" 
Tytuł recitalu jest nieprzypadkowy. Nawišzujšc do postaci legendarnego Sztukmistrza z Lublina, Jan Kondrak wykonuje pieœni wymagajšce „cyrkowych” niemal umiejętnoœci. Każda z nich jest utrzymana w innej stylistyce, dlatego wymaga od aktora zastosowania coraz to innych œrodków. Na dodatek artysta występuje na ogół bez nagłoœnienia. Tak jak występowali œpiewacy w „sztukmistrzowskich”, dawnych czasach, kiedy to było wiadomo, kto „ma głos”, a kto go nie ma. Dzięki temu słuchacze czujš, co to jest naturalna dynamika œpiewu. Jan Kondrak propaguje od dawna ten rodzaj występowania jako odtrutkę na przerost techniki w sztukach wszelkich, jako wyraz tęsknoty do naturalnoœci. Przedstawienie miało premierę w Teatrze Starym w Lublinie, grane też w Teatrze Kamienica w Warszawie.
Na repertuar złożš się pieœni napisane i skomponowane przez Jana Kondraka, a także utwory Edwarda Stachury, Stinga i wyjštkowe utwory tradycyjne( np.Ataman, miło bracia, miło).
Serdecznie zapraszamy na ten wyjštkowy koncert koncert.

Wstęp wolny. 

Do góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki