XVI MIĘDZYNARODOWY KONKURS MUZYCZNY 
IM. JULIUSZA ZARĘBSKIEGO 
Przesłuchania konkursowe
23 – 28 maja 2016 
Centrum Kultury w Łomiankach
ul. Wiejska 12 A 


[obrazek]


Już po raz 16 Łomianki będš goœcić młodych artystów z całego œwiata podczas przesłuchań konkursowych w ramach XVI Międzynarodowego Konkursu im. Juliusza Zarębskiego. Organizatorem międzynarodowych zmagań młodych artystów jest  Niepubliczna Szkoła Muzyczna w Łomiankach wraz z Fundacjš Kultury i Edukacji im. J. Zarębskiego i Urzędem Miasta w Łomiankach, we współpracy z Centrum Kultury w Łomiankach.. 
Jeszcze nie ucichły akordy laureata poprzedniej edycji, który odniósł sukces podczas recitalu w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Tam właœnie w Sali koncertowej im. Yehudi Menuhina grał zwycięzca ostatniej edycji naszego łomiankowskiego Konkursu. Była to nagroda specjalna ufundowana przez  miłoœnika kultury i muzyki polskiej Pana Zenona Łupinę z  Brukseli.

Kto zdobędzie najwyższy laur w tym roku? Przesłuchania konkursowe  wszystkich sekcji instrumentalnych odbędš się w Centrum Kultury w Łomiankach. Całe Centrum zabrzmi muzykš w wykonaniu najmłodszych mistrzów muzyki klasycznej . W ubiegłych latach goœciliœmy uczniów i  studentów z Dalekiego Wschodu (Japonia, Korea, Wietnam, Hong – Kong), z Europy Wschodniej (Rosja, Ukraina, Białoruœ ) i Zachodniej (Francja, Austria, Islandia, Czechy …).
Przesłuchania odbędš się w trzech sekcjach instrumentalnych : fortepian solo, duet fortepianowy i zespół kameralny w kilku kategoriach wiekowych – najmłodszej do lat 9, starszych kategorii wiekowych : do lat 12, do lat 15, do lat 19 i najstarszej do lat 27. W poprzednich latach uczestniczyło nawet do 300 młodych adeptów.

Zaproszone jury prezentuje najwyższe standardy profesjonalne. To wybitni artyœci muzycy i profesorowie akademii muzycznych z Polski i zagranicy.
Wsród zaproszonych jurorów warto wymienić stałych goœci Łomianek : to wybitna pianistka z Japonii Yuko Kawai, jeden najlepszych pianistów europejskich – profesor paryskiej Schola Cantorum i Akademii Muzycznej w Łodzi maestro Marek Drewnowski, to profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, wybitny pianista laureat wielu międzynarodowych konkursów pianistycznych Jerzy Romaniuk, skrzypek wirtuoz, partner z pamiętnego koncertu w Teatrze Wielkim w duecie z Nigelem Kennedym koncertmistrz Filharmonii Narodowej z Ukrainy Piotr Cegielski, wybitna flecistka  Jadwiga Kotnowska, a z naszych Łomianek wybitny wiolonczelista profesor warszawskiej Akademii Muzycznej , niegdyœ Minister Kultury i Sztuki profesor Andrzej Zieliński, kameralistka Filharmonii Narodowej Swietłana Dumańska i inni.

Konkurs odbywa się w jubileusz 20 –lecia działalnoœci Niepublicznej Szkoły Muzycznej w Łomiankach. Zaangażowani w prace organizatorskie, organizację przesłuchań wstępnych sš nauczyciele Szkoły Muzycznej w Łomiankach. Przed laty, 1 maja 2004 roku , kiedy to Polska wchodziła do Unii Europejskiej,  NIEPUBLICZNA Szkołš MUZYCZNA z  Łomianek otrzymała gratulacje po Koncercie Muzyki Polskiej, które zorganizowała  i wykonała wraz z uczniami Szkoły w Portugalii – wtedy napłynęły gratulacje z siedziby Unii Europejskiej.
Grudzień  ubiegłego roku - to sukces laureata z łomiankowskiego Konkursu w siedzibie Unii w Brukseli. W tym roku na Koncercie Laureatów zapowiedzieli się przedstawiciele Unii  Europejskiej, aby zaakceptować wybór jurorów Konkursu. 
Ale na razie przed nami – przesłuchania konkursowe w Centrum Kultury w Łomiankach. Wsparcie oczekiwane jest z Urzędu Miasta Łomianki, a patronat na Konkursem objšł tradycyjnie burmistrz Tomasz Dšbrowski.
 
Zapraszamy Melomanów! 
Wstęp na przesłuchania wolny ! 
Grafik przesłuchań będzie podany w maju przed rozpoczęciem Konkursu na stronie Urzędu i stronie www.konkurs-zarebski.eu
Zapisy drogš elektronicznš i bezpoœrednio w siedzibie Niepublicznej Szkoły Muzycznej w Łomiankach, ul. Warszawska 73, sekretariat sala 135, tel. (+48) 601 65 80 20; mail: lucpin@o2.pl

Koncert Laureatów odbędzie się 29 maja w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego.

Dyrektor Konkursu Lucjusz Pińkosz


Do góry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki