V Festiwal Poezji Sowiaskiej
POEZJA DROG DO CZOWIEKA

   16 listopada o godz. 10.00 w Domu Kultury w omiankach odbdzie si wydarzenie literackie w ramach V Festiwalu Poezji Sowiaskiej. W tym roku hasem przewodnim festiwalu jest: Poezja drog do czowieka. Celem imprezy jest przyblienie wiatowej poezji sowiaszczynie oraz sowiaskiej twrczoci wiatu. 

   Podczas spotkania z modzie w Domu Kultury w omiankach wystpi przewodniczca sekcji literatury rosyjskiej i przekadw artystycznych Zwizku Literatw Republiki Tatarskiej, Lilija Gazizowa z Kazania, ktra jest rodowit ksiniczk tatarsk. Naszymi gomi bd take Rosjanie - prezes Moskiewskiego Oddziau Zwizku Pisarzy Rosji, Wadimirem Bojarinow oraz Siergiej Glovyuk, poeta i wydawca serii antologii poetw sowiaskich, w tym polskiej. 
Odwiedzi nas rwnie Dyrektor Festiwalu Aleksander Nawrocki, poeta, wydawca magazynu Poezja dzisiaj. 
   Podczas spotkania dyrektor Domu Kultury Miosz Kamil Manasterski przestawi krtk prezentacj swojego pobytu w Moskwie jako go Narodowego wita Literatury i Pimiennictwa w maju 2012 r. i na Festiwalu Poezji Sowiaskiej Moskwa-Abramcewo we wrzeniu 2011 r.

[obrazek]


Do gry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki