Kalendariumrss

23 sierpnia 2019 r. godz. 19:30

IRENA SANTOR. Jubileusz piewam, czyli jestem.

23 sierpnia godz. 21:30

"Millerowie" - Letnie Kino Plenerowe

24 sierpnia godz. 19:00-22:00

DJ Marek Sierocki, Letnia Potacwka w Dziekanowie Lenym

25 sierpnia godz. 20:30

Historia na wycignicie rki z Misj Kampinos

12 - 29 sierpnia 2019 r.

Halo wakacje 2019! cz. II

30 sierpnia godz. 21:30

"The Florida Project" - Letnie Kino Plenerowe

Halo Wakacje 2019 - oferta popoudniowa

Lipiec - sierpie 2019

31 sierpnia 2019 r. godz. 17:00

Gram Qltury - HIP HOP Koncert. O.S.T.R i PALUCH

8 wrzenia 2019 r. godz. 10:00 - 17:00

Jarmark Produktw Tradycyjnych

13 wrzenia 2019 r. godz. 15:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "limakiem" Starost cz.1

14 wrzenia 2019 r. godz. 18:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "limakiem" Starost cz.2

15 wrzenia godz. 15:00

Eksplozja Kolorw Holi - omianki 2019

29 wrzenia

Danuta Rinn Festiwal - Eliminacje Regionalne

19 padziernika 2019 r. godz. 17:00

Kabaret Pod Wyrwigroszem z Programem "Tra Ta Ta "

26 padziernika godz. 20:00

Damian Ukeje Moje Boskie Buenos


Ale Meksyk!
Spotkanie z ks. dr Tomaszem Janem Chlebowskim
26 czerwca, godz. 16.00
wstp wolny

[obrazek]

Zapraszamy serdecznie na wyjtkowe spotkanie z ks. dr Tomaszem Janem Chlebowskim.

"SPOTKANIE tworzy nas, ksztatuje, czyni bardziej ludzkimi. Dlatego kolejny raz wyruszyem ku czowiekowi. Do jego wiata. W jego przestrze odczuwania i pojmowania ycia oraz wiata. Zanurzajc si w piknej, pasjonujcej rzeczywistoci, ktra zwie si MEKSYK. Zapraszam Was wanie tam, aby dotkn tego, co wydaje si odlegym, a jest bliskim. Zapraszam na SPOTKANIE z ludmi stamtd, ktrzy w sercu moim na zawsze zamieszkali". ks. dr Tomasz Jan Chlebowski

Ks. Tomasz Jan Chlebowski ur. 01. 01. 1974 r. w Supcy. Kapan diecezji wocawskiej (wicenia w 1999 r.). Czonek Zwizku Pisarzy Katolickich. Peni posug wikariusza w par. NMP Krlowej Polski w Koninie oraz w par. w. Maksymiliana we Wocawku. 2003 2004: studiowa teologi ekumeniczn na UKSW i posugiwa jednoczenie jako duszpasterz przy kociele w. Marcina w Warszawie (ul. Piwna). 2005 r. uzyska doktorat z dziedziny teologii ekumenicznej (na podstawie doktoratu zostaa wydana w Lublinie ksika Ekumenizm duchowy w nauczaniu papiea Jana Pawa II; z dziedziny teologii: rwnie kilka recenzji i kilkanacie artykuw naukowych). Wsppracowa z warszawskim archidiecezjalnym Radiem Jzef. Studiowa komunikacj spoeczno medialn (pod ktem instytucji) na Papieskim Uniwersytecie witego Krzya w Rzymie, administrowa kilka parafii w diec. Rieti. Studia zakoczy kolejnym doktoratem, na podstawie ktrego ukazay si dwie ksiki, w jz. woskim Orizzonti che si incontrano. Lincontro nelle opere di Ryszard Kapuciski (wyd. Persiani Editore, Bologna 2012) i w jz. polskim: Horyzonty spotka Ryszarda Kapuciskiego (wyd. Difin, Warszawa 2014). W roku 2014 wylecia na misje do Meksyku, gdzie posugiwa duszpastersko w par. w. Jzefa Rzemielnika w Campeche, jednoczenie nauczajc jz. woskiego w dwch liceach. 
Swoje utwory poetyckie publikowa, m. in.: we Wocawskim Biuletynie Owiatowym, Gazecie Supeckiej, czasopimie kleryckim Przedwit, dwumiesiczniku kulturalnym Spojrzenia (Pelplin); w miesiczniku Powcigliwo i Praca oraz Akancie. 
Jego wiersze ukazay si take w okolicznociowych zbiorach wierszy z IX, X  i XI Konkursu Poezji Religijnej im. Ks. Prof. J. Tischnera (Ludmierz 2001, 2002, 2003); w antologiach wierszy: Cud, ktry trwa (Kronice 2003) i Na naszych oczach (Kronice Milicz 2004), Godzina dwudziesta pierwsza trzydzieci siedem (Krakw 2005), Tu si tylko gociem jest, tam si do domu powraca (Krakw 2005), Za duy wiatr na moj wen. Mocowanie si z Bogiem w polskiej poezji wspczesnej (Katowice 2007)  oraz w zbiorze wierszy Cicho przychodzisz w tym wielkim popiechu... (Ld 2001). W roku 1998 otrzyma III nagrod w Oglnopolskim Konkursie Poetyckim O moc Ducha w Lublinie; w 2003: wyrnienie w VII Oglnopolskim II Midzynarodowym Konkursie Poetyckim O ludzk twarz czowieka w Kronicach; 2004 I nagroda w Internetowym Konkursie na Tekst Koldy Wspczesnej w omiankach; 2004 - wyrnienie w konkursie O pajdk razowego chleba w Puawach; wyrnienie w I Turnieju Jednego Wiersza O Laur Burmistrza omianek. 
Wydane zbiory poezji: Nieobojtno (Warszawa 2003) oraz Czekanie na wiosn (d 2004). Wiele wieczorkw poezji w caym kraju. Jego wiersze prezentowane byy rwnie na antenie I programu Polskiego Radia oraz zostay przetumaczone na jzyk Braillea. przez kilka lat regularnie pisa swoje 
dzienniki oraz prowadzi codzienny blog z rozwaaniami Ewangelii. Jego posta zostaa ujta w Sowniku osb duchownych piszcych poezj Poeci Paskiej Winnicy (Warszawa 2004).Do gry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki