Plenerowe Animacje dla Dzieci
"Halo Lato"
plac przed Urzdem Miejskim
ul. Warszawska 115
w kady wtorek i czwartek, w godz. 17.00-18.30

[obrazek]

Mio nam poinformowa, e Centrum Kultury w omiankach rozpoczyna wspprac z Polsko-Angielskim Przedszkolem Niepublicznym "The Treehouse" w omiankach. Dziki temu akacja animacji dla dzieci "Halo Lato" bdzie si odbywa we wtorki i czwartki!
Ju we wtorek 28 czerwca zapraszamy o godz. 17.00 na plac zabaw przy Urzdzie Miejskim, ul. Warszawska 115. 
Tematyka najbliszego spotkania bdzie nawizywaa do Mistrzostw Euro 2016.

Zachcamy do aktywnego udziau w warsztatach cyrkowych, plastycznych, grach i zabawach tematycznych.
Hasem przewodnim letnich spotka bdzie dobra zabawa. 
Zapraszamy serdecznie.


[obrazek]


Do gry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki