Kalendariumrss

1 - 26 lipca 2019 r.

Halo wakacje 2019! cz.I

26 lipca godz. 21:30

Stulatek, ktry wyskoczy przez okno i znikn - Kino plenerowe

27 lipca 2019 r. godz. 14:00

Teatrzyk Osiedlowy. Opowieci starego kredensu. Plac zabaw w Kiepinie

27 lipca godz. 19:00 - 22:00

Letnia Potacwka - KIEPIN

10 sierpnia godz. 16:00

Bajkowe omianki - "Legendy Warszawskie" - Teatr Baza

18 sierpnia godz. 16:00

Bajkowe omianki "Prawdziwy Przyjaciel" - Teatr Baza

23 sierpnia 2019 r. godz. 19:30

IRENA SANTOR. Jubileusz piewam, czyli jestem.

12 - 29 sierpnia 2019 r.

Halo wakacje 2019! cz. II

Halo Wakacje 2019 - oferta popoudniowa

Lipiec - sierpie 2019

31 sierpnia 2019 r. godz. 18:00

HIP HOP Koncert. O.S.T.R i inni

8 wrzenia 2019 r. godz. 10:00 - 17:00

Jarmark Produktw Tradycyjnych

13 wrzenia 2019 r. godz. 15:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "limakiem" Starost cz.1

14 wrzenia 2019 r. godz. 18:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "limakiem" Starost cz.2

19 padziernika 2019 r. godz. 17:00

Kabaret Pod Wyrwigroszem z Programem "Tra Ta Ta "


 Podstawy  jzyka angielskiego dla seniorw

[obrazek]
Pressfoto - Freepik.com

Szanowni Pastwo, 
Ze wzgldu na due zainteresowanie zajciami  oraz na zrnicowany poziom i proby uczestnikw, od dnia 31.05.2016 zajcia bd odbywa si w nastpujcy sposb:

10:00 - 10.45 - grupa  zaawansowana
10.45 - 11.15 - konwersacje z Native Speakerem
11.15 - 12.00 - grupa podstawowa

Dziki takiemu rozwizaniu kada z osb wycignie z zaj jak najwicej. 
O 10.00 zaczynamy zajcia dla osb, ktre ju wczeniej uczyy si tego jzyka. Obydwie grupy maj moliwo uczestnictwa w konwersacjach z rodowitym Brytyjczykiem bd przysuchiwaniu si im. 
Po konwersacjach zajcia rozpoczynaj osoby, ktre dopiero zaczynaj swoj przygod z jzykiem angielskim.

Wymagane wczeniejsze zapisy, ilo  miejsc jest ograniczona.
Zajcia s bezpatne. 
Zapraszamy. 


Do gry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki