Kalendariumrss

26 kwietnia 2019 r. godz. 19:00

SCENA ZAUEK Danuta Baejczyk i Jacek Gutry

28 kwietnia 2019 r. godz. 15:00

INDIE - Akademia Odkrywcy im. Tony Halika

5 maja 2019 r. godz. 20:00

Janek Traczyk. Koncert SCENA PLENEROWA

12 maja 2019 r. godz. 14:00

Morskie opowieci. Teatrzyk dla dzieci. SCENA PLENEROWA

18 maja 2019 r. godz. 19:00

NOC MUZEW w omiankach. Wystawa prac Andrzeja Mleczki

19 maja 2019 r. godz. 20:00

Koncert zespou Exaited. SCENA PLENEROWA CK

26 maja 2019 r. godz. 20:00

Laura Jazz Band. Koncert SCENA PLENEROWA

27 maja 2019 r. godz. 20:00

Spektakl komediowy JOJO

19 padziernika 2019 r. godz. 17:00

Kabaret Pod Wyrwigroszem z Programem "Tra Ta Ta "


Konkurs Fotograficzny 
"CyKnij Lato"

[obrazek]

Zapraszamy wszystkich mieszkacw omianek do wzicia udziau w naszym wakacyjnym konkursie fotograficznym.

Regulamin
Regulamin
1. Konkurs adresowany jest do mieszkacw gminy omianki. Tematyka zdj powinna by zwizana z okresem wakacyjnym.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesanie maksymalnie czterech zdj. Prace te musz by autorstwa osoby zgaszajcej, nie powinny by przetwarzane w programie graficznym, i nie mog by wczeniej publikowane.
3. Do prac naley doczy nastpujce informacje: imi i nazwisko, dokadny adres zamieszkania oraz wiek.
4. Prace naley wysya e-mailem na adres: konkurs.foto@kultura.lomianki.pl
5. Nadsyane zdjcia powinny by jak najlepszej rozdzielczoci, umoliwiajcej pniejszy wydruk do celw organizacji wystawy.
6. Jury powoane przez Dyrektora Centrum Kultury, spord nadesanych zdj bdzie wybierao zdjcia, ktre bd na bieco publikowane na profilach spoecznociowych Organizatorw, tj.: Facebook i Twitter.
7. Zdjcia, ktre na portalach spoecznociowych bd cieszyy si najwikszym zainteresowaniem (polubienia, udostpnienia, wywietlenia, komentarze), Jury podda ocenie, a ich autorom przyzna nagrody.
8. Nagrodzone prace wezm udzia w wystawie pokonkursowej zorganizowanej w centrum handlowym Auchan omianki. Za publikacj nie bdzie przysugiwa dodatkowe honorarium.
9. Na prace czekamy do 13. wrzenia 2016. Ogoszenie wynikw konkursu obdzie si w drugiej poowie wrzenia 2016.
10. O dokadnym terminie ogoszenia wynikw konkursu i wrczenia nagrd laureaci zostan powiadomieni specjalnym zaproszeniem. Informacja ta bdzie rwnie dostpna na stronie internetowej Centrum Kultury w omiankach (www.kultura.lomianki.pl)
Nagroda za zajcie 1. miejsca - 300 PLN, 2. miejsca - 200 PLN, 3.
miejsca - 100 PLN.
11. Sprawy nie ujte Regulaminem i sprawy sporne rozstrzyga Jury oraz Organizator (Centrum Kultury w  omiankach, ul. Wiejska 12a, 05-092 omianki).
12. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
13. Osoby biorce udzia w konkursie akceptuj warunki okrelone w Regulaminie.[obrazek]


Do gry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki