Kalendariumrss

23 sierpnia 2019 r. godz. 19:30

IRENA SANTOR. Jubileusz piewam, czyli jestem.

23 sierpnia godz. 21:30

"Millerowie" - Letnie Kino Plenerowe

24 sierpnia godz. 19:00-22:00

DJ Marek Sierocki, Letnia Potacwka w Dziekanowie Lenym

25 sierpnia godz. 20:30

Historia na wycignicie rki z Misj Kampinos

12 - 29 sierpnia 2019 r.

Halo wakacje 2019! cz. II

30 sierpnia godz. 21:30

"The Florida Project" - Letnie Kino Plenerowe

Halo Wakacje 2019 - oferta popoudniowa

Lipiec - sierpie 2019

31 sierpnia 2019 r. godz. 17:00

Gram Qltury - HIP HOP Koncert. O.S.T.R i PALUCH

8 wrzenia 2019 r. godz. 10:00 - 17:00

Jarmark Produktw Tradycyjnych

13 wrzenia 2019 r. godz. 15:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "limakiem" Starost cz.1

14 wrzenia 2019 r. godz. 18:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "limakiem" Starost cz.2

15 wrzenia godz. 15:00

Eksplozja Kolorw Holi - omianki 2019

29 wrzenia

Danuta Rinn Festiwal - Eliminacje Regionalne

19 padziernika 2019 r. godz. 17:00

Kabaret Pod Wyrwigroszem z Programem "Tra Ta Ta "

26 padziernika godz. 20:00

Damian Ukeje Moje Boskie Buenos


Konkurs Fotograficzny 
"CyKnij Lato"

[obrazek]

Zapraszamy wszystkich mieszkacw omianek do wzicia udziau w naszym wakacyjnym konkursie fotograficznym.

Regulamin
Regulamin
1. Konkurs adresowany jest do mieszkacw gminy omianki. Tematyka zdj powinna by zwizana z okresem wakacyjnym.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesanie maksymalnie czterech zdj. Prace te musz by autorstwa osoby zgaszajcej, nie powinny by przetwarzane w programie graficznym, i nie mog by wczeniej publikowane.
3. Do prac naley doczy nastpujce informacje: imi i nazwisko, dokadny adres zamieszkania oraz wiek.
4. Prace naley wysya e-mailem na adres: konkurs.foto@kultura.lomianki.pl
5. Nadsyane zdjcia powinny by jak najlepszej rozdzielczoci, umoliwiajcej pniejszy wydruk do celw organizacji wystawy.
6. Jury powoane przez Dyrektora Centrum Kultury, spord nadesanych zdj bdzie wybierao zdjcia, ktre bd na bieco publikowane na profilach spoecznociowych Organizatorw, tj.: Facebook i Twitter.
7. Zdjcia, ktre na portalach spoecznociowych bd cieszyy si najwikszym zainteresowaniem (polubienia, udostpnienia, wywietlenia, komentarze), Jury podda ocenie, a ich autorom przyzna nagrody.
8. Nagrodzone prace wezm udzia w wystawie pokonkursowej zorganizowanej w centrum handlowym Auchan omianki. Za publikacj nie bdzie przysugiwa dodatkowe honorarium.
9. Na prace czekamy do 13. wrzenia 2016. Ogoszenie wynikw konkursu obdzie si w drugiej poowie wrzenia 2016.
10. O dokadnym terminie ogoszenia wynikw konkursu i wrczenia nagrd laureaci zostan powiadomieni specjalnym zaproszeniem. Informacja ta bdzie rwnie dostpna na stronie internetowej Centrum Kultury w omiankach (www.kultura.lomianki.pl)
Nagroda za zajcie 1. miejsca - 300 PLN, 2. miejsca - 200 PLN, 3.
miejsca - 100 PLN.
11. Sprawy nie ujte Regulaminem i sprawy sporne rozstrzyga Jury oraz Organizator (Centrum Kultury w  omiankach, ul. Wiejska 12a, 05-092 omianki).
12. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
13. Osoby biorce udzia w konkursie akceptuj warunki okrelone w Regulaminie.[obrazek]


Do gry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki