Kalendariumrss

23 sierpnia

Halo Lato. Animacje artystyczne w plenerze. Wstęp wolny

24 sierpnia

Letnie Kino plenerowe: "The Babadook". Wstęp wolny

25 sierpnia

Potańcówka na Deskach. Dziekanów Polski, przy szkole

25 sierpnia

Halo Lato. Animacje artystyczne w plenerze. Wstęp wolny

30 sierpnia

Wielki Finał Halo Lato. Scena plenerowa przy Centrum Kultury

27-31 sierpnia

Półkolonie z MatFrajdš. Całodzienne zajęcia edukacyjno-kulturalne w wakacje. II Turnus

31 sierpnia

Koncert na Pożegnanie Lata

1 wrzeœnia

79.rocznica wybuchu II wojny œwiatowej

8 wrzeœnia

Potańcówka na Deskach. Dšbrowa Leœna, plac zabaw

8 wrzeœnia

Spektakl dla dzieci: Skrzydlaty Odlot. Centrum Kultury w Łomiankach

9 wrzeœnia

Jarmark Ludowy. Plac przy Centrum Kultury. Wstęp wolny

9 wrzeœnia

Koncert: Smolasty. Scena na Wiejskiej. Wstęp wolny

14 wrzeœnia

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. SP2 w Łomiankach

15 wrzeœnia

Koncert: Olga Szomańska. Centrum Kultury w Łomiankach

22 wrzeœnia

Spektakl teatralny: Zakochany Miœ. ICDS w Łomiankach

29 wrzeœnia

Koncert zespołu Czerwony Tulipan. Centrum Kultury w Łomiankach

30 wrzeœnia

Zawsze na przedzie. Spektakl z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległoœci

12 paŸdziernika

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

26 paŸdziernika

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. SP2 w Łomiankach

9 listopada

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika;projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny.


Promocja zajęć CK w CH Auchan Łomianki

3 wrzeœnia 2016
godz. 11:00-15:00
pasaż handlowy CH Auchan Łomianki

Wiedza zdobyta w szkole jest niezwykle ważna. Równie istotne jest także rozwijanie dodatkowych zainteresowań u najmłodszych. Okazjš do poznania oferty różnorodnych zajęć pozalekcyjnych będzie dzień otwarty Centrum Kultury w Łomiankach, który w sobotę 3 wrzeœnia odbędzie się w pasażu centrum handlowego Auchan Łomianki.

Podczas spotkania zarówno dzieci, jak i rodzice będš mieli okazję porozmawiać z instruktorami, którzy na co dzień prowadzš w placówce warsztaty artystyczne, muzyczne, taneczne, językowe, multimedialne czy edukacyjne. Spotkanie będzie również okazjš dla najmłodszych, aby wzišć udział w lekcjach pokazowych między innymi grafiki artystycznej czy tworzenia mozaik stiukowych oraz zapisać się na wybrane zajęcia. Atrakcjš będš także występy instruktorów prowadzšcych w Centrum Kultury grupy taneczne.

Zapraszamy na dzień otwarty Centrum Kultury w sobotę 3 wrzeœnia. Oferta placówki zaprezentowana będzie w godzinach 11.00 – 15.00. Wstęp wolny!

[obrazek]


Do góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki