Promocja zaj CK w CH Auchan omianki

3 wrzenia 2016
godz. 11:00-15:00
pasa handlowy CH Auchan omianki

Wiedza zdobyta w szkole jest niezwykle wana. Rwnie istotne jest take rozwijanie dodatkowych zainteresowa u najmodszych. Okazj do poznania oferty rnorodnych zaj pozalekcyjnych bdzie dzie otwarty Centrum Kultury w omiankach, ktry w sobot 3 wrzenia odbdzie si w pasau centrum handlowego Auchan omianki.

Podczas spotkania zarwno dzieci, jak i rodzice bd mieli okazj porozmawia z instruktorami, ktrzy na co dzie prowadz w placwce warsztaty artystyczne, muzyczne, taneczne, jzykowe, multimedialne czy edukacyjne. Spotkanie bdzie rwnie okazj dla najmodszych, aby wzi udzia w lekcjach pokazowych midzy innymi grafiki artystycznej czy tworzenia mozaik stiukowych oraz zapisa si na wybrane zajcia. Atrakcj bd take wystpy instruktorw prowadzcych w Centrum Kultury grupy taneczne.

Zapraszamy na dzie otwarty Centrum Kultury w sobot 3 wrzenia. Oferta placwki zaprezentowana bdzie w godzinach 11.00 15.00. Wstp wolny!

[obrazek]


Do gry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki