Warsztaty teatralno-wokalne dla dzieci i modziey


Termin:
roda, godz. 14.00-16.00 
pitek, godz. 15.00-17.00
 
Kategoria wiekowa:
dzieci i modzie

Koszt:
bezpatne

O zajciach:

Zajcia pomagaj przezwyciy trem i stres przed publicznymi wystpieniami oraz rozwijaj podstawowe umiejtnoci aktorskie.

W programie elementy gry scenicznej:
1. Etiudy aktorskie
2. Praca nad dykcj i oddechem
3. Rozwijanie wiadomoci scenicznej
4. Praca nad emisj gosu
5. Praca nad tekstem dramaturgicznym, wierszem, proz
6. Przygotowanie do udziau w konkursach recytatorskich i wokalnych
7. Przygotowanie spektaklu wieczcego wspln prac


Instruktor:

aktorka teatralna Jolanta Litwin-Sarzyska
Absolwentka Studia Wokalno-Aktorskiego przy Teatrze Muzycznym  w Gdyni. Wsppracowaa m.in.  z Teatrem Muzycznym w Gdyni, Teatrem Powszechnym w Radomiu, Teatrem Powszechnym i Teatrem Komedia w Warszawie. Przez 18 lat aktorka Teatru Syrena w Warszawie. Jest laureatk wielu festiwali, m.in. otrzymaa Grand Prix na festiwalach piosenki francuskiej w Lubinie, Poznaniu i Warszawie. Autorka monodramu muzycznego z piosenkami Janis Joplin Moja Mama Janis w Teatrze Roma w Warszawie. By on wystawiany na ponad 30 scenach teatralnych w kraju, w ostatnim czasie na deskach Teatru Polonia Krystyny Jandy.

[obrazek]
Do gry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki