Rekonstrukcja bitwy pod Łomiankami 1939 r.
18 wrzeœnia 2016 r.


W programie:
• godz. 12.00 - uroczysta Polowa Msza Œw. z udziałem Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego i pododdziałów historycznych przy Cmentarzu Wojskowym w Kiełpinie;
• godz. 13.45 - przemarsz na pole bitwy (KW Wilczeniec) rekonstruktorów, mieszkańców Łomianek oraz przybyłych na uroczystoœci goœci;
• godz. 14.15-16.00 - rekonstrukcja pn. „Bitwa pod Łomiankami 1939” - widowisko plenerowe o walkach w 1939 roku i szarży 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich.

[obrazek]


Do góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki