Pchli Targ w Łomiankach
teren wokół Centrum Kultury w Łomiankach
 17 wrzeœnia 2016  w godz. 10.00-14.00

[obrazek]

Zasady udziału w przedsięwzięciu:

-Zarówno dla kupujšcych jak i sprzedajšcych udział w Pchlim Targu jest bezpłatny.
-Dla wystawców obowišzujš zapisy (do 15 wrzeœnia 2016), pod adresem: aleksandra.bednarska-paparo@kultura.lomianki.pl (decyduje kolejnoœć zgłoszeń)
-Wyprzedaż odbywa się na samodzielnie stworzonych stanowiskach
-Sprzedajemy, kupujemy , wymieniamy się tym, co zalega nam w szafach, piwnicach, garażach itp.
-Do udziału zachęcamy najmłodszych, aby ich zabawki, ksišżki, sprzęt sportowy itp. zyskały drugie  życie, jednoczeœnie będzie to niepowtarzalna lekcja przedsiębiorczoœci.

Zabrania się handlu przedmiotami niedopuszczonymi  do sprzedaży lub wymagajšcymi koncesji (np. broń, alkohol).

Zapraszamy!

W razie niesprzyjajšcych warunków pogodowych, przeniesiemy się na Salę Widowiskowš Centrum Kultury 

 Do góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki