Kalendariumrss

21 kwietnia

Scena Zaułek: Wiesław Nideraus w koncercie piosenki literackiej i satyrycznej

22 kwietnia

Piosenki Disney'a. Bajkowy koncert dla dużych i małych. Wstęp wolny

23 kwietnia

Sztuka Wiosnš. Wernisaż w Centrum Handlowym Auchan Łomianki ul. Brukowa 25

15 - 24 kwietnia

Wystawa "Żegota" z okazji obchodów Narodowego Dnia Życia. ISNR w Łomiankach

24 kwietnia

Klub Filmowy UTW

28 kwietnia

Spektakl dla dzieci: Kolory Miasta

29 kwietnia

Kabaret Nowaki w programie Œmiechokalipsa. ICDS w Łomiankach

8 maja

Klub Filmowy UTW

11 maja

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika. Projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

11 maja

Przez Siedem Kontynentów: projekt edukacyjny dla dzieci dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Sp2 w Łomiankach

15 maja

Klub Filmowy UTW

19 maja

Noc Muzeów 2018. Centrum Kultury w Łomiankach. Wstęp wolny

22 maja

Klub Filmowy UTW

25 maja

Przez Siedem Kontynentów: projekt edukacyjny dla dzieci dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. SP 2 w Łomiankach

25 maja

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. SP2 w Łomiankach

29 maja

Klub Filmowy UTW

15 czerwca

Finał Projektu Przez Siedem Kontynentów, dofinansowanego z dotacji Gminy Łomianki. Centrum Kultury w Łomiankach

14 wrzeœnia

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. SP2 w Łomiankach

12 paŸdziernika

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

26 paŸdziernika

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. SP2 w Łomiankach


Promocja „Modlitewnika Gertrudy Mieszkówny”
wnuczki Bolesława Chrobrego, pierwszej polskiej pisarki
8 paŸdziernika 2016, godz. 18.00
Centrum Kultury w Łomiankach, ul. Wiejska 12a

W programie:
prelekcja Profesora Artura Andrzejuka z UKSW
możliwoœć zakupu modlitewnika w cenie promocyjnej
Dla uczczenia 1050 rocznicy chrztu Polski  zapraszamy, na  promocję  "Modlitewnika Gertrudy Mieszkówny", wnuczki Bolesława Chrobrego, w tłumaczeniu  z języka staro-łacińskiego i opracowaniu Profesora Artura Andrzejuka z UKSW. Jest to tegoroczne wydanie specjalne tego dzieła z XI w., z przedmowš Ks. Kardynała Zenona Grocholewskiego. Prelekcję w CK wygłosi Prof. Andrzejuk.

Gertruda, córka króla polskiego Mieszka II (1025-1108), do osobistej modlitwy używała podarowanego jej psałterza. W końcu jednak zaczęła formułować i spisywać własne modlitwy. W ten sposób w języku łacińskim powstał najstarszy, jakim dysponujemy, polski tekst, starszy o ponad wiek od Kroniki Wincentego Kadłubka. Jest to portret psychologiczny wybitnej  kobiety tamtego czasu.  Tekst ten, odnaleziony pod koniec XIX wieku we włoskim klasztorze.  Jak napisał we wprowadzeniu prof. Andrzejuk, „te 1000 lat, które minęły, uczš nas, że znikajš systemy i ich władcy, ginš i powstajš na nowo państwa, a ludzka miłoœć i tęsknota jest zawsze taka sama”.

Modlitewnik zawiera ponad 100 modlitw Gertrudy. Zostały one przez prof. Andrzejuka uporzšdkowane tematycznie i opatrzone komentarzami oraz zawierajšcy barwne ilustracje ze œredniowiecznego dzieła do każdego z rozdziałów. Ksišżka, oprócz przedmowy oraz syntetycznego wprowadzenia w języku polskim i posłowia w języku angielskim, zawiera również praktyczny indeks wszystkich modlitw.

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Dobro Wspólne Ojczyzna, Centrum Kultury w Łomiankach, Biblioteka Publiczna w Łomiankach, WSNR, Parafia Bł. Marceliny Darowskiej
Patronat: Zwišzek Pisarzy Katolickich

[obrazek]


Do góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki