Promocja „Modlitewnika Gertrudy Mieszkówny”
wnuczki Bolesława Chrobrego, pierwszej polskiej pisarki
8 paŸdziernika 2016, godz. 18.00
Centrum Kultury w Łomiankach, ul. Wiejska 12a

W programie:
prelekcja Profesora Artura Andrzejuka z UKSW
możliwoœć zakupu modlitewnika w cenie promocyjnej
Dla uczczenia 1050 rocznicy chrztu Polski  zapraszamy, na  promocję  "Modlitewnika Gertrudy Mieszkówny", wnuczki Bolesława Chrobrego, w tłumaczeniu  z języka staro-łacińskiego i opracowaniu Profesora Artura Andrzejuka z UKSW. Jest to tegoroczne wydanie specjalne tego dzieła z XI w., z przedmowš Ks. Kardynała Zenona Grocholewskiego. Prelekcję w CK wygłosi Prof. Andrzejuk.

Gertruda, córka króla polskiego Mieszka II (1025-1108), do osobistej modlitwy używała podarowanego jej psałterza. W końcu jednak zaczęła formułować i spisywać własne modlitwy. W ten sposób w języku łacińskim powstał najstarszy, jakim dysponujemy, polski tekst, starszy o ponad wiek od Kroniki Wincentego Kadłubka. Jest to portret psychologiczny wybitnej  kobiety tamtego czasu.  Tekst ten, odnaleziony pod koniec XIX wieku we włoskim klasztorze.  Jak napisał we wprowadzeniu prof. Andrzejuk, „te 1000 lat, które minęły, uczš nas, że znikajš systemy i ich władcy, ginš i powstajš na nowo państwa, a ludzka miłoœć i tęsknota jest zawsze taka sama”.

Modlitewnik zawiera ponad 100 modlitw Gertrudy. Zostały one przez prof. Andrzejuka uporzšdkowane tematycznie i opatrzone komentarzami oraz zawierajšcy barwne ilustracje ze œredniowiecznego dzieła do każdego z rozdziałów. Ksišżka, oprócz przedmowy oraz syntetycznego wprowadzenia w języku polskim i posłowia w języku angielskim, zawiera również praktyczny indeks wszystkich modlitw.

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Dobro Wspólne Ojczyzna, Centrum Kultury w Łomiankach, Biblioteka Publiczna w Łomiankach, WSNR, Parafia Bł. Marceliny Darowskiej
Patronat: Zwišzek Pisarzy Katolickich

[obrazek]


Do góry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki