Pchli Targ w Łomiankach
teren wokół Centrum Kultury w Łomiankach
22 paŸdziernika 2016  w godz. 9.00-13.00

[obrazek]

Zapraszamy na drugš edycję naszego, a tak naprawdę Waszego "Pchlego targu" :) 
Poprzednia edycja spotkała się z bardzo entuzjastycznym przyjęciem.
Liczymy na Waszš obecnoœć!

Zasady udziału w przedsięwzięciu:
-Zarówno dla kupujšcych, jak i sprzedajšcych udział w Pchlim Targu jest bezpłatny.
-Dla wystawców obowišzujš zapisy (do 21 paŸdziernika 2016), pod adresem:  jan.oles@kultura.lomianki.pl (decyduje kolejnoœć zgłoszeń). Prosimy o podanie w zgłoszeniu numeru telefonu
-Wyprzedaż odbywa się na samodzielnie stworzonych stanowiskach
-Sprzedajemy, kupujemy, wymieniamy się tym, co zalega nam w szafach, piwnicach, garażach itp.
-Do udziału zachęcamy najmłodszych, aby ich zabawki, ksišżki, sprzęt sportowy itp. zyskały drugie  życie, jednoczeœnie będzie to niepowtarzalna lekcja przedsiębiorczoœci.

Zabrania się handlu przedmiotami niedopuszczonymi  do sprzedaży lub wymagajšcymi koncesji (np. broń, alkohol).

Zapraszamy!

W razie niesprzyjajšcych warunków pogodowych, przeniesiemy się na Salę Widowiskowš Centrum Kultury. 

 Do góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki