Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łomiankach
12 paŸdziernika, godz. 18.00
Jarosław Wójcik
Wyobrażenia o prawdzie i poszukiwanie realizmu w sztuce
sala widowiskowa Centrum Kultury


[obrazek]


Do góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki