Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łomiankach
26 paŸdziernika, godz. 18.00
Krzysztof Figarski
Mechanizmy funkcjonowania Unii Europejskiej
sala widowiskowa Centrum Kultury


[obrazek]


Do góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki