Praca dla animatora kultury

[obrazek]

Centrum Kultury w Łomiankach zatrudni osoby do pracy w charakterze animatora kultury.

Zakres obowišzków:
Animowanie (także w godzinach przedpołudniowych) czasu wolnego dzieci, młodzieży i osób starszych z gminy, pomoc w organizacji i realizacji wydarzeń kulturalnych.

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas okreœlony

Mile widziane wykształcenie o kierunku pedagogicznym oraz doœwiadczenie na podobnym stanowisku, praca z dziećmi i pokrewne.
Mile widziany kurs wychowawców wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
Mile widziana znajomoœć języka obcego w stopniu komunikatywnym.

Szukamy ludzi kreatywnych, z ciekawymi pomysłami, samodzielnych, dobrze odnajdujšcych się w grupie, dla których kultura i praca z ludŸmi jest pasjš. 

Podania (o charakterze listu motywacyjnego) oraz CV prosimy składać w terminie do 15 paŸdziernika 2016 r. (rekrutacja przedłużona - poczštkowy termin zgłoszeń do 2 wrzeœnia) na adres e-mail: janusz.zawadzki@kultura.lomianki.pl lub w recepcji Centrum Kultury w Łomiankach, ul. Wiejska 12a 05-092 Łomianki w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór Animator Kultury”.[obrazek]


Do góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki