Uniwersytet Trzeciego Wieku w omiankach
30 listopada, godz. 18.00
Jarosaw Wjcik
Konfrontacja postawy artystycznej, postawa konsumpcyjna.
sala widowiskowa Centrum Kultury


[obrazek]


Do gry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki